Een nieuw arbeidsmarkt systeem is nu nodig!

Wij zijn ongeduldige veranderaars en werken aan een versnelde transitie van de arbeidsmarkt. Samen bouwen we in experimenten loopbruggen van baan naar baan en van geen baan naar baan!

#samenechtandersdoen

Bekijk de missie video
C R O L L V O O R M E E S R

Over ons

Een arbeidsmarkttransitie begint met kijken naar mensen

Nu meer dan ooit is er een transitie nodig in de arbeidsmarkt. Tekorten in cruciale sectoren en de uitdagingen waar we voor staan in de energie transitie vragen om een radicaal andere arbeidsmarkt.

Wij geloven dat bedrijven en sociale partners in de lead moeten zijn, samen met instellingen, dat er een radicaal andere financiële infrastructuur moet komen en dat we ECHT naar mensen gaan kijken.

Zodat iedereen in Nederland van betekenis kan zijn. Voor een #LevenLangOntwikkelen

Ons verhaal

We forceren 14 + 2 systeemdoorbraken

Samen bouwen we loopbruggen naar een (andere) Baan

Op dit moment is het ingewikkeld om een overstap te maken naar een baan in een andere sector. Er zijn 14 + 2 systeemhobbels die een overstap belemmeren. Met 400+ bedrijven en instellingen forceren we 14 + 2 doorbraken en bouwen we loopbruggen naar baan naar baan en van geen baan naar baan.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

DE VERBEELDING van een nieuw arbeidsmarktsysteem. We beschrijven eerst de context waarin een nieuw arbeidsmarktsysteem nodig is.

De Verbeelding

1

Teveel mensen staan aan de zijlijn

Jarenlang heeft de nadruk gelegen op welvaart, op efficiency en hoe mensen ingezet konden worden om dat te bereiken (human capital). De aanname was dat dit ook zou leiden tot welzijn en dat er gelijkheid zou ontstaan. Dat heeft anders uitgepakt. Er staan teveel mensen met veel talenten langs de zijlijn die wel willen, maar nu niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Wie staan er aan de zijlijn?
2

Kennis veroudert snel en mensen werken langer

Door technologische ontwikkelingen en een snel veranderende maatschappij verandert werk continu. Soms verdwijnen banen helemaal en komen er nieuwe banen bij (waar ook nieuwe opleidingen voor nodig zijn). Het is logisch dat mensen meerdere keren een overstap maken (van baan, bedrijf of branche) in een loopbaan van gemiddeld 50 jaar.

Meer weten over De Verbeelding?
3

Tekorten worden structureel

Er zijn altijd (wisselende) tekorten geweest op de arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten NU. Met een vergrijzende bevolking en een afnemend geboortecijfer worden tekorten structureel, op veel (cruciale) plekken. Dat betekent dat iedereen nodig is! En dat we in plaats van concurreren gaan samenwerken op de arbeidsmarkt, vanuit vertrouwen, niet wantrouwen.

De transitie

Transitie begint met veranderaars

Wij zijn 900+ ongeduldige veranderaars

Alle veranderaars

Hoe wij werken

Hoe dan? We doen, experimenteren en leren 

We denken groot maar beginnen in het klein. We praten maar Doen vooral. Samen zetten we experimenten op buiten het bestaande systeem. Door te doen, te leren en oplossingen te delen, werken we stap voor stap naar een nieuw systeem voor heel Nederland. Zo bewijzen we dat het goedkoper, socialer en maatschappelijk is.  

#LevenLangOntwikkelen 

Bekijk het experiment

Als je in je kracht staat, weg van loos gedoe. En je eigen pad gaat, dan doe je er toe.

Ellen Martje