Doorbraak 7

Tekortsectoren en -beroepen zijn leidend

"Vanuit marktontwikkeling is duidelijk in welke groeisectoren en beroepen mensen nodig zijn zodat de kans vanuit een groeisector en beroep altijd leidend is en daarmee de eerste keus van de overstapper."

Waar werkt het systeem tegen?

Er is geen duidelijk overzicht van ontwikkeling van overschotsectoren en -beroepen t.o.v. tekortsectoren en -beroepen waar duurzame kansen liggen. Daardoor kan er niet op gestuurd worden en bevinden veel mensen zich in een bestaansonzekere baan.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Vanuit marktontwikkeling is duidelijk in welke groeisectoren en beroepen mensen duurzaam nodig zijn zodat, de kansen vanuit een groeisector en beroep altijd leidend zijn en daarmee de eerste keus van de overstapper.

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

De overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt veranderen continu en verschillen significant per provincie. Zicht op de lokale mogelijkheden in duurzame tekort- en groeiberoepen voor overstappers is essentieel om in beweging te komen. Er bestaan al initiatieven zoals ‘vraag het Tomas‘ die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Idealiter komt er een landelijk platform waarop per provincie vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht.

Focus op de tekortsectoren!

Hoe dan?

De Buitenboordmotor experimenteert per regio met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Lees meer hierover in het “Python Akkoord”.

De drie focuspunten
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n