Dit is hoe werkgevers, medewerkers en sociale partners kunnen bijdragen

Nederland kan een land zijn waarin iedereen de zekerheid heeft over werk en inkomen. Een land waarin iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft. Een land waarin mensen zich permanent kunnen blijven ontwikkelen en van betekenis kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is dáár waar mensen werken: bij de werkgevers! Ruim 70+ procent van de leven lang ontwikkelen processen inclusief de Loopbruggen vindt plaats bij werkgevers in de organisatie als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering. Niemand anders kan het doen!

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Samenwerking

Dit is hoe werkgevers, medewerkers en sociale partners kunnen bijdragen

Sterke Loopbruggen van Baan naar Baan beginnen bij een goede samenwerking tussen werkgevers, medewerkers en sociale partners. Samen kunnen ze ervoor zorgen dat een overstap soepel en financieel veilig verloopt. De sociale partners kunnen hiervoor de juiste context creëren via afspraken in cao’s, door een open hulplijn te bieden en door facilitering van fiscale en financiële voordelen.

De mens centraal

In een loopbaancarrière van maar liefst 50 jaar is het vanzelfsprekend dat mensen meerdere keren zullen overstappen en omscholen. Daarvoor is het van belang dat werkgevers en sociale partners de mens centraal stellen, uitgaan van de kwaliteiten van de mens en gericht zijn op ontwikkeling en transitie van mensen. Dit vraagt om een visie, die organisatie breed wordt gedragen en die faciliteert in voldoende tijd, tools en begeleiding voor de medewerker, (hr-personeel) en leidinggevenden om hier uitvoering aan te geven. Het aannemen van mensen op skills en talenten (ipv alleen op cv en diploma), leerwerktrajecten, effectieve onboarding en (gedeeltelijke) financiering hiervan horen daarbij.

Sociale partners, zowel vakbonden als werkgeversorganisaties, kunnen bijdragen, door beleid en afspraken over scholing en mobiliteit uit te breiden, bijvoorbeeld door sector overstijgende scholingsfondsen, en dit tevens te borgen in (toekomstige) cao’s.

Lees meer

Mee DOEN!

Het radicaal hervormen van de arbeidsmarkt begint met het verbinden van ‘zelfveranderaars’: mensen die bereid zijn samen aan de slag te gaan vanuit een gedeeld belang. Zelfveranderaars zitten overal; bij de overheid, bij onderwijsinstellingen, maar vooral bij werkgevers. Corporate bedrijven, mkb bedrijven, non-profit organisaties, etc..

Wij zijn geen organisatie, maar een beweging met de kracht van een buitenboordmotor, een initiatief waar iedereen die mee wil doen, aan mee kan doen. We bouwen Loopbruggen van Baan naar Baan. We creëren proeftuinen waarin we experimenteren. We vallen, staan op, en zetten door. Door te experimenteren en de uitkomsten te delen laten we zien: zo kan het anders!

Neem contact met ons op

Deze organisaties DOEN al mee