Veranderaar

Bianca Verheijen

Product Owner Employee Engagement

Rabobank

Linkedin

“Werkgevend Nederland speelt een belangrijke rol in de transitie van mensen die zich naar groei(ende) sectoren willen bewegen. Vanwege de grote aantallen te verwachten tekorten in groeisectoren en de snelle veranderingen zoals digitalisering is het cruciaal dat we anders gaan denken en handelen. Rabobank wil het verschil maken in de maatschappij, wij willen samen met de Buitenboordmotor de arbeidsmarkt hervormen! ​We willen samen bouwen aan een structurele oplossing om mensen van (mogelijk) boventallig naar betekenisvol werk te begeleiden.

“We willen samen bouwen aan een structurele oplossing om mensen van (mogelijk) boventallig naar betekenisvol werk te begeleiden.”

Bianca Verheijen

We experimenteren, innoveren en leren samen en hopen het komend jaar steeds meer collega’s de kans te kunnen bieden een overstap te maken naar een groei(ende) sector.
Consortiumpartners zetten hun bedrijfsbelang opzij en kijken gezamenlijk hoe we systeemdoorbraken kunnen realiseren en  door middel van omdenken kansen te creëren.

Een samenwerking met meer dan honderd ondernemers, scholingsinstituten, bedrijven, overheidsinstellingen, wetenschappers, start-ups etc. maken dit een uniek initiatief.  We zetten het gezamenlijk belang voorop.”