Doorbraak 3

Inzicht in talenten en capaciteiten 

"Mensen krijgen mede door het gebruik van digitale assessmenttools zelfvertrouwen en komen in actie omdat ze kennis hebben van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen (competenties)."

Waar werkt het systeem tegen?

Mensen komen vaak niet in beweging om een sectoroverstap te maken omdat zij onvoldoende zicht hebben op hun latente talenten, competenties en capaciteiten.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Mensen krijgen mede door het gebruik van digitale assessmenttools zelfvertrouwen en komen in beweging omdat ze kennis hebben van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Tijdens de bootcamp doen de deelnemers uitgebreide assessments om inzicht te krijgen in wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Dit zorgde ervoor dat Sem een overstap maakte van de hospitality branche naar het onderwijs. Met de uitkomsten van de assessments kon Sem zijn keuze goed onderbouwd presenteren aan zijn nieuwe werkgever als leraar Middelbaar beroepsonderwijs (ROC Amsterdam). Dit heeft bijgedragen aan het feit dat hij is aangenomen in het onderwijs, zonder aantoonbare ervaring.

Lees het verhaal van Sem

Inzicht en zelfvertrouwen

Hoe dan?

Inzicht in talenten en competenties is randvoorwaarde voor mensen om te (ontdekken en) bevestigen waar ze goed in zijn en in beweging te komen. De juiste (digitale) assessmenttools waarin talenten blootgelegd worden, geven perspectief op een sectoroverstap) en een basis voor het vervangen van het cv bij aanname.

Lees in het “Akkoord van Python” hoe werkgevers met een (HR) transitie hieraan kunnen bijdragen.

Het "Akkoord van Python"
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n