Doorbraak 11

SuperScholing

"Maatwerk scholing: toelating o.b.v. het Persoonlijk Profiel, maandelijks startend, individueel programmeerbaar onderwijs, dat naadloos aansluit op de studiebehoeften en het competentieniveau van de overstapper en de behoeften van de werkgever."

Waar werkt het systeem tegen?  

Het huidige onderwijsaanbod is een belemmering voor kandidaten om een sectoroverstap te maken. Omscholingstrajecten sluiten onvoldoende aan bij de opleidingsbehoeften van overstappers en nieuwe werkgevers.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Een nieuw arbeidsmarktsysteem voor overstappers vraagt om maatwerk van omscholing. Het is toegankelijk o.b.v. het Persoonlijk Profiel en betreft individueel programmeerbaar onderwijs dat naadloos aansluit op de studiebehoeften en het competentieniveau van de overstapper.

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

De competenties en persoonlijkheid die in het Persoonlijk Profiel staan, fungeren als uitgangspunt voor het vormgeven van het leer-werktraject en de onboarding. Lisette maakte de overstap van KPN naar de zorginstelling de Lange Wei. Via een digitaal traject van de Nationale Zorgklas kon Lisette versneld aan de slag in de zorg. Met behulp van haar Persoonlijk Profiel werd gekeken naar wat zij specifiek nodig had in haar begeleiding. Zij ontving daarvoor een maatwerkprogramma.

Lees het verhaal van Lisette

Drie belangrijke punten

Hoe dan?

Opleiders sluiten naadloos aan op wat er nodig is voor omscholing:

  1. Toelating: overstappers krijgen toegang tot de opleiding op basis van de weging van een Persoonlijk Profiel (i.p.v. uitsluitend op basis van diploma’s).
  2. Iedere maand starten: opleidingen starten (vanaf de onboardingfase) maandelijks, zodat de transitietijd zo kort mogelijk is. Zo is de periode dat de overstapper geen inkomen uit werk heeft zo kort mogelijk.
  3. Maatwerk en begeleiding: opleiders bieden flexibele en modulair ingerichte, maatwerk leer-werktrajecten aan, die aansluiten op de werk- en levenservaring van de overstapper en afgestemd zijn op de kennis en vaardigheden waar de werkgever om vraagt. Zo leert de overstapper alleen nog dat wat hij of zij nodig heeft voor zijn of haar nieuwe functie. Er is een persoonlijke leercoach die de overstapper gedurende de opleiding begeleidt.
Verbeelding voor onderwijsinstellingen en opleiders
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n