Maatwerk omscholing

Voor een overstap naar een baan in een andere sector is maatwerk omscholing nodig. Hiermee bedoelen we opleidingen die naadloos aansluiten op het competentieniveau en de studiebehoeften van de overstapper en op de kennis en competenties die nodig zijn voor het (tekort-) beroep. Op basis van het Persoonlijk Profiel wordt gekeken of je toelaatbaar bent tot de opleiding en wat je nog nodig hebt in een opleiding .

Omscholing kan aangeboden worden door publieke of private opleiders en ook via interne opleidingen van werkgevers zelf. Bij een overstap wordt omscholing georganiseerd in leerwerktrajecten, zodat de transitietijd naar een nieuwe baan en inkomen zo kort mogelijk is.  

Idealiter zijn opleiders zo georganiseerd dat zij hun onderwijsaanbod op maat kunnen aanbieden en toch schaalgrootte kunnen realiseren. De schaalgrootte is nodig om flexibel, maatwerk onderwijs financierbaar te houden voor alle partijen. Lees hieronder verder hoe het KAN!

Het onderwijs

Hoe zou het kunnen

Start

Toelating tot de opleiding aan de hand van een Persoonlijk Profiel. Niet enkel afhankelijk van eerder behaalde diploma’s, maar ook van ervaring en eerder opgedane kennis en vaardigheden. Flexibel instromen, iedere maand de mogelijkheid om te starten met een opleiding die past bij de overstapper.

Begeleiding

Individueel programmeerbaar onderwijs vraagt eigen regie van de overstapper en begeleiding op maat van de opleider en werkgever. Alles wat de overstapper tijdens de opleiding aan kennis en kunde heeft verworven, kan op elk moment tijdens de opleiding gecertificeerd worden (o.a. met micro-credentials).

Maatwerk

Het onderwijsaanbod is modulair en individueel programmeerbaar ingericht. De overstapper kan een maatwerktraject volgen op basis van wat hij/zij al kan, kent en doet. Plaats onafhankelijk studeren is mogelijk. Indien er keuze is uit zowel digitaal onderwijs als onderwijs op locatie, is het onderwijsaanbod goed bereikbaar voor de overstapper.

Productiviteit

De start van de opleiding is gericht op onboarding en snelle inzetbaarheid/ productiviteit. De opbouw van de lesstof in de individuele leerroute sluit logisch aan bij wat de overstapper op dat moment nodig heeft om goed te kunnen functioneren in zijn/haar nieuwe baan.

Meedoen met maatwerk omscholing en onboarding

Twee van de veertien doorbraken van de Loopbrug gaan over superscholing en onboarding. Tijdens de wandeling over die betreffende Loopbrug komt de overstapper en/of de werkgever tot de conclusie dat de overstapper nog niet alles kan en weet voor het betreden van deze nieuwe functie/baan. Scholing en begeleiding op maat is gewenst. In deze doorbraken forceren we maatwerktrajecten waarbij gekeken wordt naar wat iemand al kan en weet en aanvullend naar wat iemand nodig heeft in zijn of haar beroepspraktijk.  

Lees meer