Doorbraak 1

Motivatie overstap 

"Werkgevers en werknemersorganisaties faciliteren de overstap van mensen vanuit sociaal plan, transitiegelden en andere inspanningen waardoor mensen een eigen keuze kunnen maken en gemotiveerd overstappen."

Waar werkt het systeem tegen?  

Mensen komen niet in beweging omdat Sociale plannen, HR-beleid, gelden en inspanningen zijn niet zijn gericht op transitie en ontwikkeling maar op baanbehoud of een financiële exit. 

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Werkgevers en sociale partners faciliteren continue ontwikkeling en transitie van medewerkers vanuit  sociaal plan, transitiegelden en andere inspanningen  waardoor mensen met eigen regie een keuze kunnen maken en gestimuleerd worden om gemotiveerd over te stappen.  

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

In ons experiment kwam Pepijn in contact met De Buitenboordmotor. Hij zat niet meer op zijn plek en ging daarover in gesprek met zijn werkgever. Hij was niet boventallig, maar niet meer gelukkig in zijn werk. De Rabobank, als onderdeel van De Buitenboordmotor, faciliteerde zijn oriëntatie in geld en tijd, waardoor hij perspectief kreeg en gemotiveerd een overstap kon maken. Zijn inkomen was gedekt tijdens de overstap. Deze twee zaken, perspectief en veiligheid, zijn van groot belang voor een overstap.

Lees het verhaal van Pepijn

Hoe dan?

Werkgevers en sociale partners nemen de lead. Motivatie start met de juiste randvoorwaarden. Een HR-beleid waarin gelden en inspanningen vrij worden gemaakt zodat mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen. CAO’s en wetgeving sluiten hierop aan, zodat iedereen gemotiveerd wordt om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Lees meer hierover in de drie focuspunten.

De drie focuspunten
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n