Doorbraak 4

Persoonlijk Profiel

"Het Persoonlijk Profiel is een weergave van "Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?" op papier. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het Persoonlijk Profiel leidend. Bedrijven faciliteren medewerkers om tijdens hun dienstverband hun Persoonlijk Profiel actueel te houden zodat zij hiermee hun opgedane kennis en ervaring (portfolio) kunnen tonen binnen en buiten het bedrijf."

Waar werkt het systeem tegen? 

Mensen worden beoordeeld op hun CV (arbeidsverleden en diploma’s) en niet op hun competenties. Hierdoor worden bij het aannemen van mensen kwaliteiten over het hoofd gezien. Bovendien wordt er in een te kleine vijver gevist die door een ander aannamebeleid aanzienlijk wordt vergroot.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers en als vertrekpunt voor een scholingsprogramma op maat is het Persoonlijk Profiel leidend. Bedrijven faciliteren medewerkers om tijdens hun dienstverband hun Persoonlijk Profiel vorm te geven, zodat zij hiermee hun opgedane kennis en ervaring (portfolio) kunnen aantonen binnen en buiten het bedrijf.

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Na 43 jaar bij KLM te hebben gewerkt, werd Paul door het coronavirus boventallig. Hij was nog niet klaar voor zijn pensioen en wilde graag door in de logistiek. Dit bleek echter zeer lastig. Paul ervoer leeftijd- en diplomadiscriminatie op basis van zijn CV. Hij werd haast niet uitgenodigd op sollicitatiegesprekken. Uiteindelijk vond Paul door het Persoonlijk Profiel en het aannamebeleid van Bakker Barendrecht op basis daarvan een nieuwe baan waarin hij als een vis in het water is.

Lees het verhaal van Paul

Zie de mens

Hoe dan?

Bedrijven en instellingen nemen het voortouw om voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Het Persoonlijk Profiel is de uitkomst hiervan. Op deze manier stimuleren werkgevers in- en externe mobiliteit. Bij het aannamebeleid van werkgevers is het Persoonlijk Profiel in plaats van een CV.

Onderwijsinstellingen sluiten hier naadloos bij aan. Het op maat gemaakte individuele leer- werkprogramma is gebaseerd op het Persoonlijk Profiel en datgene dat de overstapper nog bij moet leren voor de nieuwe baan. Lees in het “Python Akkoord” hoe dit eruit kan zien.

Het "Akkoord van Python"
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n