Doorbraak 8

Het verleggen van gelden

"Een overstap naar een (andere) baan vergt transistieactiviteiten (oriëntatie, persoonlijke begeleiding, scholing en onboarding) en inkomende gedurende transitie. Met beleidswijzigingen en het verleggen van gelden, kunnen gelden die momenteel door werkgevers en overheid ingezet worden voor transitie, ontwikkeling, scholing en werkloosheid efficiënter ingezet worden."

Waar werkt het systeem tegen?  

Mensen ervaren financiële onzekerheid en komen niet in actie om een overstap naar een andere sector te maken. Er is geen sluitende, toereikende, voor iedereen eenvoudig toegankelijke financiering. Het is  versnipperd. Dit betreft de financiering voor de begeleiding tijdens de overstap en de de inkomensgarantie.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Gelden worden zodanig verlegd dat er een sluitende, toereikende en toegankelijke financiering is waarmee 1) het inkomen tijdens de overstap en 2) de kosten van de diensten (scholing, begeleiding etc.) worden gedekt met publieke en private financiering (subsidies, transitiegelden, O&O fondsen, private gelden). De investeringen leiden tot een financieel, sociaal en maatschappelijke positief resultaat voor Nederland.

De Positieve Business Case voor Nederland
overstapper Arjan
overstapper Arjan

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Er is een verlegging van gelden nodig om de activiteiten met betrekking tot de transitie en omscholing te bekostigen, en het inkomen veilig te stellen van de overstapperMeer mogelijkheden tot stapelen  van subsidies en een betere toegankelijkheid tot financiering om de Loopbrug financieel sluitend te krijgen. Wij hebben een positioneringsartikel geschreven om verbeelding te geven over het eruit zou kunnen zien.

Arjan maakte de overstap van ING naar MKB-bedrijf Inergy en werkt daar nu als Data Consultant. ING betaalde zijn inkomen en de diensten gedurende het oriëntatietraject. Door een effectieve matching kon Arjan direct over van contract naar contract. ING bekostigde zijn externe opleiding en Inergy nam de kosten op zich voor het interne opleidingstraject en de begeleiding. Zo kon Arjan naadloos overstappen. “Van werk naar werk, par excellence”, aldus HMK Máxima.

Arjan deelt zijn verhaal met HMK Máxima

Geld op de juiste plek!

Hoe dan?

Er is een verlegging van gelden nodig om de activiteiten van oriëntatie en transitie, en het inkomen van de overstapper veilig te stellen. De financiering wordt sluitend en toereikend doordat bijvoorbeeld subsidies waar nodig gestapeld kunnen worden. Ook is de financiering toegankelijk door alle regelingen overzichtelijk aan te bieden – met name voor het midden- en kleinbedrijf – aangezien zij vaak het meest zijn aangewezen op publieke middelen om een overstap voor medewerkers financieel haalbaar te maken.

Hoe kan het wel? Financieel arrangement
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n