Doorbraak 6

Kwalitatieve match

"Er wordt een kwalitatieve match (d.m.v. AI) gemaakt tussen de competenties van de overstapper en de competenties die nodig zijn in de groeisectoren en -beroepen, resulterend in de beste match voor iedereen."

Waar werkt het systeem tegen?  

Mensen krijgen onvolledig inzicht in hoe hun talenten en capaciteiten passen bij andere banen en sectoren. Vooralsnog wordt er een matching gemaakt op functieprofielen en CV’s en niet op de competenties die nodig zijn in een specifiek functieprofiel.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Er wordt een kwalitatieve match gemaakt tussen de competenties van de overstapper en de specifieke competenties die nodig zijn in de groeisectoren en -beroepen, resulterend in de best match voor iedereen.

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Janneke was eerst stewardess bij de KLM en werkte later op de HR-afdeling. Na 32 dienstjaren werd ze tijdens corona boventallig en startte zet de bootcamp. Tijdens de assessments van de bootcamp herontdekte ze haar passie: zorgen voor mensen. Deze zorg voor mensen was de kerncompetentie die ze zoeken bij Cordaan, namelijk een hart voor zorg. In een totaal andere werkomgeving werkt Janneke nu met veel plezier in een verzorgingstehuis.

Lees het verhaal van Janneke

Two-way matching

Hoe dan?

Momenteel experimenteert De Buitenboordmotor met two-way matching. De deelnemers van de bootcamp maken dezelfde gamebased assessments als professionals die in de tekortberoepen werken. De gamebased assessments meten competenties en latente talenten. Wanneer de uitkomsten van de assessments van een deelnemer overlappen met die van de professionals binnen een tekortberoep geeft dat aan dat de deelnemer een goede match kan zijn. Met een kennismakingsgesprek wordt dit geverifieerd en zo kan een overtstapper efficiënt gematcht worden met een beroep dat bij hem/haar past.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n