Overheid

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om met behulp van wet- en regelgeving te zorgen voor een maatschappelijk systeem dat evenveel recht doet aan ieder individu en tevens leidt tot een inclusieve samenleving als geheel. Wetten en regels dienen om die rechtvaardigheid te kunnen borgen en te handhaven.

Een nieuw arbeidsmarktsysteem

De Loopbruggen van Baan naar Baan staan pas stevig voor heel Nederland om eroverheen te gaan wanneer de 14 systeemdoorbraken zijn gerealiseerd. Belemmerende wet- en regelgeving moet worden weggenomen en versnelling moet worden geboden waar nodig om een circulair arbeidsmarktsysteem te realiseren.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Een gezamenlijk aanpak met één stem

De ministeries (met name SZW, OC&W, EZK, VWS) – onder andere daar waar de arbeidsmarkttekorten zitten – trekken gezamenlijk op met één stem voor een integrale infrastructuur van baan naar baan op de weg van een leven lang ontwikkelen.

Een radicale verandering van het arbeidsmarktsysteem vraagt om een nieuwe samenwerking tussen werkgevers, sociale partners en de overheid. Een samenwerking waarin de ministeries die hier het meest belang bij hebben (SZW, OCW, VWS, EZK), wetgeving, beleid en financiële middelen inzetten die werkgevers en werknemers maximaal ondersteunen in het bouwen van een Loopbrug van baan naar baan. Een samenwerking gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheden en vertrouwen.

Lees meer

Wat kan jij doen?

De overheid kan de bouw van Loopbruggen als onderdeel van de weg van een leven lang ontwikkelen helpen versnellen door gezamenlijk beleid te voeren in het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving.

Wil jij meewerken?

Neem contact met ons op