Bibliotheek

Wat als het ECHT kan!

Een Nederland waar we niet alleen met elkaar samen wonen, maar ook echt met elkaar samenleven? Het kan ECHT!

Wat als het ECHT kan!

Introductie van Stichting De Buitenboordmotor

Samen met 400+ bedrijven en instellingen bouwen wij, door middel van experimenten, loopbruggen naar een (andere) baan. We werken aan systeemdoorbraken en verbeelden hoe het anders kan. Groter denken, kleiner doen.

Introductie van Stichting De Buitenboordmotor

Akkoord van Python

Het Akkoord van Python omschrijft de rol van werkgevers, medewerkers, sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties), opleiders en de overheid om samen een circulaire arbeidsmarkt te realiseren.

Het Akkoord van Python

Impact circulaire arbeidsmarkt

Onder een circulaire arbeidsmarkt ligt een positieve businesscase voor Nederland met impact op sociaal, maatschappelijk en economisch niveau.

Impact circulaire arbeidsmarkt

Verbeelding voor werkgevers

Er zijn 14 + 2 doorbraken nodig om een circulaire arbeidsmarkt te realiseren. Werkgevers kunnen hierin het voortouw nemen. Wat vraagt dat van werkgevers en HOE kan het?

Verbeelding voor werkgevers

Mkb als beeldbepaler

99% van het Nederlandse bedrijfsleven valt onder het mkb. Mkb ondernemers zijn dan ook beeldbepaler bij een nieuwe arbeidsmarkt infrastructuur. Wat hebben zij nodig om die rol te kunnen pakken?

Mkb als beeldbepaler

Verbeelding voor onderwijsinstellingen en opleiders

Publieke en private opleiders kunnen een cruciale bijdrage leveren aan een circulaire arbeidsmarkt waarin Leven Lang Ontwikkelen de nieuwe norm is. Door het bieden van ‘superscholing’, leertrajecten die naadloos aansluiten op individuele leerbehoeften van volwassenen die zich willen of moeten bij- of omscholen. Wat vraagt dat van opleiders en HOE kan het?

Verbeelding voor onderwijsinstellingen en opleiders

Remmende en ontbrekende wet- en regelgeving

Ministeries kunnen een faciliterende rol spelen richting werkgevers, medewerkers, opleiders, werkgeversorganisaties en vakbonden in het realiseren van de benodigde systeemdoorbraken. Dit kan door remmende wet- en regelgeving weg te nemen, gelden te verleggen, experimenteerruimte te bieden om de 14 + 2 systeemdoorbraken (integraal) te realiseren en te spreken met 1 stem.

Remmende en ontbrekende wet- en regelgeving

Toegang tot Ongekend Talent

Ongekend Talent zijn alle mensen tussen de 15 en 75 jaar die op dit moment om welke reden dan ook niet werken. Unieke talenten die (nog) niet gezien worden, die hard nodig zijn, EN net iets extra’s nodig hebben om toegang te krijgen tot de (circulaire) arbeidsmarkt.

Toegang tot Ongekend Talent

De werking van een Persoonlijk Profiel

Een Persoonlijk Profiel verbeeldt het principe dat er gekeken wordt naar motivatie, talenten, drijfveren, skills, leervermogen en werk- en denkniveau van de mens. Een veel breder beeld dan alleen diploma’s en werkervaring. Het Persoonlijk Profiel is een weergave van ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?’

De werking van een Persoonlijk Profiel

Verleggen van bestaande gelden

Verleggen van bestaande gelden als financiële basis voor een circulaire arbeidsmarkt.

Verleggen van bestaande gelden

Begeleiding en Onboarding

Om blijvend perspectief te houden op de arbeidsmarkt kan begeleiding nodig zijn bij ontwikkeling binnen en buiten de huidige baan. Verder is er toereikende onboarding nodig bij een nieuwe baan en tijdens een leerwerktraject. In een tijd van grote tekorten zit hier een grote uitdaging voor werkgevers. Aangezien de medewerkers die de vakinhoudelijke begeleiding kunnen bieden zelf net zo hard nodig zijn op de werkvloer. Hoe kan het WEL?

Begeleiding en Onboarding