Verbeelden, Verbinden, Doen

Het Akkoord van Python verbeeldt de weg naar een samenleving waarin iedereen – huidige en toekomstige generaties – altijd kan (blijven) participeren op de arbeidsmarkt en van betekenis kan zijn.*

Een verbeeldingsdocument

Het "Akkoord van Python"

  • Op dit moment staan veel mensen langs de zijlijn, omdat er te weinig aandacht is voor mensen, voor ontwikkeling van mensen en wat mensen nodig hebben om van toegevoegde waarde te kunnen zijn (en blijven) in de maatschappij.
  • Door technologische ontwikkelingen en een snel veranderende maatschappij verandert werk continue, waardoor het nodig is dat mensen zich continue blijven ontwikkelen.
  • Door demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing en minder geboortes) worden arbeidstekorten structureel. In het huidige systeem is er geen veilige route voor mensen om in beweging te komen.
Het Akkoord van Python
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Bijna vijf jaar na de eerste bijeenkomst van De Buitenboordmotor, twee jaar Proeftuinen, meer dan 100 overstappers, 400+ bedrijven en instellingen, is er nu MOMENTUM.

We VERBEELDEN wat individuele werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (sociale partners), medewerkers, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een structureel, nieuw arbeidsmarktsysteem. Het Akkoord van Python is ontstaan door te experimenteren en dat doen we nog steeds. Daarmee leren we in de praktijk met alle partners en VERBINDEN alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt. Doel van het akkoord is om daadwerkelijk met elkaar TEGELIJKERTIJD een stap naar voren te DOEN!

Vanuit de verschillende partners

De verbeelding

Werkgevers, medewerkers en sociale partners

Werkgevers nemen vanuit deze verbeelding – met medewerkers en de sociale partners – het voortouw. De arbeidsmarkt is immers dáár waar mensen werken: bij de werkgevers! Ruim 70+ procent van de leven lang ontwikkelen processen vindt plaats bij werkgevers.

Lees meer

Opleiders

Publieke, private, branche- en bedrijfsscholen (de opleiders) sluiten naadloos aan op wat nodig is voor omscholing. Overstappers krijgen toegang tot de opleiding op basis van hun Persoonlijk Profiel Paspoort en er zijn flexibele en modulair ingerichte maatwerktrajecten.

Lees meer

Overheid

De overheid kan de bouw van loopbruggen als onderdeel van de weg van een Leven Lang Ontwikkelen helpen versnellen door gezamenlijk beleid te voeren in het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. Hiervoor is het nodig bestaande geldstromen te verleggen naar daar waar het nodig is.

Lees meer