Verbeelden, Verbinden, Doen

De verbeelding om de tekorten op de arbeidsmarkt structureel op te lossen en er samen voor te zorgen dat iedereen continu van betekenis kan zijn.

Een verbeeldingsdocument

Het "Akkoord van Python"

Het “Akkoord van Python” is de verbeelding om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt samen op te lossen en heeft nog een hoger doel; te komen tot een samenleving waarin iedereen – huidige en toekomstige generaties – altijd betekenisvol kan (blijven) participeren op de arbeidsmarkt. Bijna 5 jaar na de eerste avond van De Buitenboordmotor, 2 jaar proeftuinen, 100 overstappers, 300+ bedrijven en instellingen, is er nu momentum. We VERBEELDEN wat werkgevers met sociale partners, medewerkers, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een structureel, nieuw circulair arbeidsmarktsysteem. Het “Akkoord van Python” is ontstaan door te experimenteren en te leren in de praktijk met alle partners in het consortium. Het VERBINDT daarmee alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt. Doel van het akkoord is om daadwerkelijk met elkaar tegelijkertijd een stap naar voren te DOEN!

Het "Akkoord van Python"
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Vanuit de verschillende partners

De verbeelding

Werkgevers, medewerkers en sociale partners

Werkgevers nemen vanuit deze verbeelding – met medewerkers en de sociale partners – het voortouw. De arbeidsmarkt is immers dáár waar mensen werken: bij de werkgevers! Ruim 70+ procent van de leven lang ontwikkelen processen vindt plaats bij werkgevers.

Lees meer

Opleiders

Publieke, private, branche- en bedrijfsscholen (de opleiders) sluiten naadloos aan op wat nodig is voor omscholing. Overstappers krijgen toegang tot de opleiding op basis van hun Persoonlijk Profiel Paspoort en er zijn flexibele en modulair ingerichte maatwerktrajecten.

Lees meer

Overheid

De overheid kan de bouw van Loopbruggen als onderdeel van de weg van een leven lang ontwikkelen helpen versnellen door gezamenlijk beleid te voeren in het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. Hiervoor is het nodig bestaande geldstromen te verleggen naar daar waar het nodig is.

Lees meer