Doorbraak 14

Persoonlijke begeleiding overstapper

"Deelnemers worden gedurende 1 jaar persoonlijk begeleid en gevolgd bij iedere stap in het traject waardoor ze de overstap duurzaam en gelukkig kunnen maken."

Waar werkt het systeem tegen?  

Mensen vallen vroegtijdig uit bij het maken van intersectorale overstap omdat zij niet voldoende begeleid worden gedurende het hele traject.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Mensen worden gedurende 1 jaar persoonlijk begeleid en gevolgd bij iedere stap in het traject waardoor de overstap duurzaam en gelukkig wordt gemaakt.

overstapper Maurice
overstapper Maurice

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Maurice heeft veel gehad aan de verschillende soorten begeleiding tijdens de overstap. Hij wist dat hij richting het onderwijs wilde maar wist niet goed wat voor soort onderwijs hem het beste paste: “ik heb daar lang over getwijfeld, maar ik ben gelukkig goed begeleid om een weloverwogen keuze te maken.” Hij werkt nu als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ook de financieel adviseur was van groot belang om een keuze te kunnen maken. Als voorheen financieel adviseur heeft hij tijdens de overstap steeds gekeken naar zijn financiële situatie. Het stukje zekerheid betreffende geld en inkomen had hij nodig om overstag te gaan.

Lees het verhaal van Maurice

Continue begeleiding

Hoe dan?

Tijdens het hele traject worden de overstappers begeleid in een gecombineerd begeleidingstraject: individuele begeleiding, coaching tijdens de bootcamp, intervisie en buddybegeleiding per sector, waarin de community van overstappers uit dezelfde sector elkaar ondersteund. Middels vragenlijsten en persoonlijk contact monitoren wij de overstap, het welzijn en de gelukkige en duurzame landing van alle overstappers.

Lees meer in het "Akkoord van Python"
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n