Veranderaar

Maarten van Beek

HR Director Belgium, The Netherlands and Luxembourg

ING

Linkedin

“Gezamenlijk moeten we zorgen dat mensen zich naar relevante sectoren en vakgebieden kunnen bewegen, waar bijvoorbeeld een tekort aan personeel is.”

Maarten van Beek

“ING wil zich blijven focussen op de toekomst van de arbeidsmarkt. Om het ecosysteem van vakmensen te creëren is het belangrijk verder te kijken dan binnen de eigen organisatie. Ook buiten ING bouwt de bank, als een van de eerste partners van de Buitenboordmotor, aan maatschappelijke en economische hervorming. Daarbij ligt de nadruk op permanente ontwikkeling van leiders én medewerkers. Gezamenlijk moeten we zorgen dat mensen zich naar relevante sectoren en vakgebieden kunnen bewegen, waar bijvoorbeeld een tekort aan personeel is. De resultaten van proeftuinen die vorig voorjaar zijn gestart geven het vertrouwen dat dit initiatief gaat bijdragen aan een naadloze en duurzame transitie van medewerkers naar arbeidsplaatsen waar zij zeer gewenst zijn en hun vakmanschap verder kunnen uitbreiden.”