Doorbraak 10

Positieve business case voor Nederland

"Er is een positief economische, sociale en maatschappelijke Business Case voor Nederland. Werkgevers en sociale partners, onderwijs- en overheidsinstellingen en het individu profiteert hiervan (= iedereen)."

Waar werkt het systeem tegen?  

Mensen kunnen niet of moeilijk overstappen naar een andere sector in het huidige systeem omdat instanties en bedrijven met name vanuit hun eigen silo denken en handelen. Daardoor is het voor iedereen duurder: een grote vacaturedruk in tekort- en groeisectoren (o.a. door gebrek aan mensen kan een duurzame energietransitie niet plaatsvinden), er ontstaat hogere werkloosheid, en daarmee ontstaat sociale spanning​.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Er is een positief sociale, maatschappelijke en economische business case voor Nederland: voor bedrijven, instellingen en voor mensen, doordat er een stevige volledig gefinancierde Loopbruggen staan voor Nederland. Momenteel wordt deze business case gemaakt om te laten zien dat het positief is (t.o.v. de controlegroep) voor alle partijen om het arbeidsmarkt systeem te veranderen.

Hoe kan het wel?

Het experiment: de business case

In het experiment zien wij dat met de Loopbruggen naar een (andere) Baan 80% van de overstappers duurzaam en gelukkig in de nieuwe baan landt. Aan de hand van een controlegroep, opgezet volgens de methodiek van professor Esther Duflo, zal het effect van de Loopbrug verder worden onderbouwd. In samenwerking met  McKinsey, TNO en de Young Advisory Group zal deze de business case voor Nederland nog verder worden geconcretiseerd. We verwachten dit eind 2022 af te ronden.

De maatschappelijke business case

Het nieuwe arbeidsmarktsysteem

Hoe dan?

De Loopbruggen naar een (andere) Baan bieden mensen perspectief en mogelijkheden tot zelfontplooiing en geven kans op zingeving en daarmee geluk. Ook economisch bieden ze inkomenszekerheid. Voor de maatschappij betekent het dat dit een aanjager is voor economische groei en een verhoogd welzijn, een hogere arbeidsproductiviteit en een flexibele beroepsbevolking. Het vermindert kwalitatieve werkloosheid en een maatschappij waarin mensen weerbaarder en gelukkiger zijn. Werkgevers bereiken hogere productiviteit door het invullen van vacatures en faciliteren goed werkgeverschap. Lees meer over de concrete hoe? in de drie focuspunten.

De drie focuspunten
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n