Doorbraak 2

Oriëntatie en keuzeprogramma (bootcamp) 

"Mensen worden begeleid in een programma zodat zij de tijd hebben om zich samen met gelijken te kunnen oriënteren op tekortsectoren en -beroepen. Door de sectoren te ervaren krijgen ze een nieuw perspectief en kunnen zij met eigen regie een keuze maken."

Waar werkt het systeem tegen?

Mensen krijgen onvoldoende ruimte en ondersteuning om zich te oriënteren op een sectoroverstap. Daardoor komen ze niet in beweging/durven mensen de overstap niet te maken.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Mensen worden zodanig begeleid dat zij de tijd hebben om zich samen met gelijken te kunnen oriënteren op groeisectoren -en beroepen. Door de sectoren te ervaren krijgen ze een nieuw perspectief en kan er met eigen regie een keuze gemaakt worden.​

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Diederik zag zijn baan veranderen en begon te twijfelen over de toekomst van zijn functie. Zijn werkgever bood hem de kans om zich te oriënteren op tekortsectoren, waardoor hij een concrete keuze kon maken voor een overstap naar het onderwijs.

Lees hier het verhaal van Diederick

Oriëntatietijd

Hoe dan?

Werkgevers en sociale partners nemen het voortouw. Een oriëntatie – en keuze programma, zoals de bootcamp bij de Buitenboordmotor, biedt perspectief en zorgt er voor dat mensen in beweging (kunnen) komen. Deze HR transitie is nodig voor het stimuleren van  een #levenlangontwikkelen van medewerkers.

Werkgevers kunnen hierin de lead nemen en zo interne- en extern mobiliteit bevorderen. Lees meer hierover in de drie focuspunten.

De drie focuspunten
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n