Overstapper

Qizhi Liu

Direct naar de doorbraken van Qizhi? Klik hier!

Wat betekent werk voor jou?

Voor mij betekent werk vooruitgang in mijn leven. Het biedt me de kans om mezelf te ontwikkelen, niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor mijzelf. Bovendien draagt het bij aan de groei van mijn zelfvertrouwen.

Een nieuw begin

In China heb ik acht jaar als logistiek medewerker gewerkt in een stad dichtbij Shanghai. In 2009 ben ik naar Nederland verhuisd en in datzelfde jaar werd mijn oudste zoon geboren. Ik koos er bewust voor om de eerste levensjaren van mijn kind mee te maken en thuis te blijven. Ik wilde er graag voor mijn kinderen zijn en hen een goede opvoeding geven. Maar toen mijn jongste zoon ongeveer zes jaar was, vond ik het tijd om mijn zoektocht naar werk weer op te pakken. Werken is een essentieel onderdeel van wie ik ben. Ik voelde dus dat het mijn moment was, mijn beurt om iets voor mezelf te doen.

Mogelijkheden verkennen

Nadat ik had besloten om weer aan het werk te gaan, begon ik mijn zoektocht bij een uitzendbureau. Hoewel ik wat hulp kreeg, stuitte ik op een grote uitdaging: mijn beperkte kennis van de Nederlandse taal. Het uitzendbureau wees me op het programma van De Buitenboordmotor. In deze bootcamp kon ik mijn sterke en zwakke punten onderzoeken en kreeg ik de moed om de arbeidsmarkt opnieuw te betreden. Langzaam maar zeker durfde ik steeds meer Nederlands te spreken. Met dit zelfvertrouwen op zak, ging ik op zoek naar een baan.

De sprong wagen

Ik solliciteerde met mijn Persoonlijk Profiel en werd bij vier bedrijven uitgenodigd voor een gesprek. Ondanks dat ik de benodigde vaardigheden en ervaring had, bleek mijn gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal een struikelblok. Soms voelde ik ook geen klik met de werkgever. Totdat ik mijn huidige werkgever ontmoette, een expediteur in de logistiek. Hier voelde ik meteen een klik. Het is een mooi familiebedrijf met vriendelijke medewerkers. Mijn werkgever gaf me daarnaast de kans om mijn Nederlands op de werkvloer te verbeteren en nam me aan!

Wat zou je anderen willen meegeven als tip?

Blijf leren. Leer Nederlands en probeer nieuwe vaardigheden op te doen, zoals digitale skills. Probeer ook vakopleidingen uit. Ik heb zelf een vakopleiding in Nederland gevolgd voordat ik begon met mijn zoektocht naar een baan.

Waar ben je trots op, Qizhi?

Ik ben trots op mijn harde werk en mijn vermogen om me snel aan te passen aan nieuwe omgevingen. Flexibiliteit is een van mijn sterke punten. Daar ben ik trots op.

DoorbraakInzicht
Doorbraak 1: Motivatie overstapQizhi had geen werkgever of werknemersorganisatie achter zich. Ze stond nergens ingeschreven. Toch was Qizhi van plan om haar zoektocht naar een baan te beginnen. Haar beperkte beheersing van de Nederlandse taal bleek een obstakel, maar Qizhi heeft intensief Nederlandse taalcursussen gevolgd om haar taalvaardigheid te verbeteren en een baan te vinden.
Doorbraak 3: Inzichten in talenten en capaciteitenQizhi heeft inzicht gekregen in haar sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Met deze kennis en vol goede moed betrad ze de arbeidsmarkt.
Doorbraak 14: Persoonlijke begeleidingQizhi heeft begeleiding ontvangen in de Proeftuin, onder andere door middel van coachingsgesprekken en intervisie. Daarnaast kreeg ze ondersteuning van een taalcoach om de Nederlandse taal beter te beheersen.