Wij denken in oplossingen

Wij zijn geen organisatie, maar een beweging met de kracht van een buitenboordmotor. Een initiatief waar iedereen die mee wil doen aan mee kan doen. We bouwen Loopbruggen naar een (andere) Baan. We experimenteren met verschillende loopbaantrajecten. We vallen, staan op, en zetten door. Door te experimenteren en de uitkomsten te delen laten we zien: zo kan het ook!

We forceren 14 doorbraken

Samen bouwen we Loopbruggen naar een (andere) Baan

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Experimenten 

Wat betekent het experiment voor overstappers

Wij experimenteren in proeftuinen, innovatietrajecten waarin mensen een jaar lang worden begeleid richting een nieuwe baan.

Meer informatie

Drie focuspunten

Wij, 300+ bedrijven en instellingen, bouwen een nieuw arbeidsmarktsysteem!

In het nieuwe arbeidsmarktsysteem kan iedereen continu van betekenis zijn. Via Loopbruggen kunnen mensen steeds opnieuw hun weg vinden richting een betekenisvolle baan. De Loopbruggen staan stevig wanneer de 14 systeemdoorbraken, die nodig zijn om naar een (andere) baan te kunnen gaan, in een integrale aanpak zijn gerealiseerd. Het betreft doorbraken op het niveau van de mens zelf, bij bedrijven, instanties en wet- en regelgeving die allemaal met elkaar samenhangen en ieder voor zich de sterkte van de Loopbruggen beïnvloeden.

De Maatschappelijke Business Case

De Business Case

Een circulaire arbeidsmarkt waar een naadloze overstap naar een (andere) baan (oftewel van contract naar contract) mogelijk is, heeft een positieve invloed op het individu, bedrijven, de economie en de maatschappij.

Lees meer

Verbeelden, Verbinden, Doen

Het "Akkoord van Python"

Het “Akkoord van Python” schetst de verbeelding om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt samen op te lossen. Met als doel; een samenleving waarin iedereen altijd betekenisvol kan (blijven) participeren op de arbeidsmarkt. We verbeelden wat werkgevers met sociale partners, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een structureel, nieuw arbeidsmarktsysteem. Wij verbinden alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt want alleen samen kunnen we het doen.

Lees meer

Regionaal uitrollen van experimenten

Schaling

Stichting De Buitenboordmotor heeft veel geleerd op landelijk niveau. Door te experimenteren met kleine groepen mensen in de proeftuin, leren we hoe het landelijk kan. Na veel leren is het tijd om ons op de schaalbaarheid te richten. De schaling gaat regionaal plaatsvinden. De regio’s zijn groot genoeg voor werkzame regionale consortia van bedrijven en klein genoeg zodat reizen voor het werk mogelijk is zonder te verhuizen. Provincies zijn de meest logische bestaande regio’s met bestaande structuren. De Buitenboordmotor brengt de werkgevers bij elkaar voor het bouwen van een regionaal consortium en de bouw van Loopbruggen van Baan naar Baan. We leren van elke regio wat werkt en nemen de learnings mee naar de volgende regio, we creëren steeds meer ambassadeurs die weten hoe het op regionaal niveau opgezet kan worden en doordat we werken binnen een regio (waar al een binding ligt onderling) is het makkelijker beweging te creëren. De landelijke organisaties die al aangesloten zijn bij De Buitenboordmotor fungeren als aanjager binnen de regio’s.

Naast de regionale schaling legt De Buitenboordmotor de focus daar waar de urgentie het grootst is; de Techniek. Werkgevers, opleiders en overheid bouwen samen aan Loopbruggen naar een (andere) Baan. De sector Techniek is essentieel voor het realiseren van de energietransitie. Deze sector is de eerste bouwsteen voor een nieuwe infrastructuur van de gehele arbeidsmarkt: een “voorbeeld” voor de andere (tekort)sectoren zoals zorg, onderwijs, IT.