Experimenten

Wij doen experimenten waarvan de Proeftuin de grootste is. In Proeftuinen begeleiden we werkenden en mensen die willen werken in samenwerking met 300+ bedrijven en instellingen naar een (andere) baan. Tijdens dit experiment optimaliseren we met alle deelnemende bedrijven en instellingen het proces, we forceren systeemdoorbraken en delen onze learnings breed. Zo komen we stap voor stap tot een beter arbeidsmarktsysteem.

De bootcamp

Wat betekent het experiment voor de overstappers

Het hele Proeftuintraject duurt 12 maanden, waarvan de bootcamp het eerste onderdeel is. Tijdens de bootcamp werken deelnemers aan “wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik” door het maken van assessments, het opdoen van sectorervaringen, coaching, intervisie, en buddyschap. Hieruit volgt een Persoonlijk Profiel Paspoort, een document waarin talent en skills centraal staan in tegenstelling tot enkel opleiding en ervaring (cv). Zo kunnen de deelnemers effectief zoeken naar een passende match met een nieuwe werkgever. In gecombineerde leer-werktrajecten maken de deelnemers uiteindelijk de overstap. Een speciaal onboardingsprogramma zorgt ervoor dat de overstappers een zachte landing ervaren bij de nieuwe werkgever.

Motivatie

Leven Lang Ontwikkelen

Een samenleving gericht op een #levenlangontwikkelen, dat is ons doel. Gelukkig zijn er al bedrijven die aan een leven lang ontwikkelen doen en die hun personeel willen motiveren om mobiel te blijven. Dit doen zij samen met ons.

Hoe doen wij dit? Onder andere door CAO’s aan te passen en experimenten op te zetten met HR-afdelingen waarbij transitiegeld ingezet wordt voor ontwikkeling. Hiernaast brengen HR-afdelingen deelnemers in contact met ons, De Buitenboordmotor, om deel te nemen aan de Loopbruggen naar een (andere) Baan.

Assessments

"Wie ben ik , wat kan ik, wat wil ik"

Met game-based assessments, vragenlijsten, 360 graden feedback, en een terugkoppelingsgesprek worden drijfveren, motivatie, skills en talenten aangetoond. Ook kijken we naar “learning agility” en cognitie. Bij learning agility wordt er gekeken hoe goed deelnemers om kunnen gaan met verandering – niet onbelangrijk bij een sectoroverstap. Wanneer een deelnemer geen diploma heeft op het niveau van de nieuwe baan of opleiding kan hij/zij een cognitietest maken op mbo4 of hbo niveau. Zo kan de deelnemer o.b.v. de resultaten alsnog aan de slag gaan op het gewenste niveau. Het laatste onderdeel van de assessments is matching. Zo zien de deelnemers welke beroepen goed bij hun profiel aansluiten. 

“Ik heb zoveel geleerd het afgelopen jaar. Uiteindelijk ben ik dankbaar dat het zo is gegaan.”

Overstapper Janneke

Matching

Persoonlijk Profiel Paspoort

Waar wordt het Persoonlijk Profiel Paspoort voor gebruikt? Na het proces van de bootcamp volgt de keuze van de deelnemer voor een nieuwe sector en functie. Het Persoonlijk Profiel Paspoort, gebaseerd op wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wordt geschreven naar de voorkeursfunctie en vormt de basis voor de keuze en toelating voor instroombedrijven en de opleiding.

De deelnemer wordt door De Buitenboordmotor voorgesteld bij instroombedrijven aan de hand van het Persoonlijk Profiel Paspoort en de deelnemer gaat hier zelf ook mee op zoek naar een nieuwe baan. Wanneer deze gevonden is, wordt er een passende opleiding gezocht en wordt er aan de hand van het Persoonlijk Profiel Paspoort een maatwerkprogramma opgesteld.  

Scholing en onboarding

Duaal leren en werken

Wanneer de deelnemers na de bootcamp de Loopbruggen over gaan naar de andere kant om te beginnen aan een nieuwe baan en opleiding werken wij ook daar samen met het consortium van veranderaars. Wij experimenteren samen met onderwijs instellingen om scholingstrajecten op maat aan te bieden, afgestemd op de behoeften van de overstapper en werkgever.

Zodra een deelnemer begonnen is aan een nieuwe baan komt er nog iets om de hoek kijken: onboarding. Belangrijk voor een gelukkige, duurzame landing is het onboardingstraject. Hieronder wordt verstaan het sociaal integreren in de organisatie en het bijbrengen van de benodigde kennis. Wij werken samen met onze partners om het onboarding proces te optimaliseren door middel van experimenten en hackathons.  

En dan?

Persoonlijke begeleiding

De deelnemer heeft de overstap gemaakt, en dan? Dan begint het persoonlijk begeleidingstraject. Dit bestaat uit een persoonlijke hulplijn met De Buitenboordmotor, coaching, terugkomdagen, bootcamp intervisies, en sector intervisies. Tijdens de maanden na de bootcamp worden deelnemers begeleid in het maken van de overstap en het landen in hun nieuwe baan. 

Sectorintervisies zijn heel waardevol gebleken voor deelnemers. Hierbij komen zij samen met mede-overstappers uit dezelfde sector en bespreken zij uitdagingen waar zij tegenaan lopen met elkaar.  

Doe jij mee?

Experiment: regie op eigen ontwikkeling

Door snel veranderende omstandigheden moeten medewerkers structureel hun kennis en vaardigheden op peil houden en/of nieuwe kennis en vaardigheden verwerven om continue waarde te kunnen blijven toevoegen. Ontwikkeling is dus noodzakelijk. Voor het succes van de organisatie, maar vooral ook voor het welzijn, de gezondheid en het werkplezier van de medewerker zelf! Ontwikkeling vraagt om eigen regie van medewerkers, óók zonder dat hiervoor een directe noodzaak. De medewerker staat zelf aan het roer van zijn of haar ontwikkeling, waarbij de werkgever hierin faciliteert en stimuleert.

Meer informatie over het experiment