Doorbraak 13

Samenwerking integrale Loopbrug

"Autonome Consortia van bedrijven en instellingen werken volgens de methodiek van de Loopbruggen om mensen te faciliteren in hun sector overstap. Belangen overstijgende samenwerking gebeurt altijd via schaalbare oplossingen en concrete afspraken vanuit het belang van de overstapper en de kernwaarden: delen, gunnen en verbinden."

Waar werkt het systeem tegen?  

De schakels die samen sterke Loopbruggen naar een (andere) Baan kunnen vormen kijken te weinig voorbij hun eigen belangen waardoor het ontbreekt aan een integraal, op elkaar afgestemd proces voor een intersectorale overstap. Dit gaat ten koste van de overstapper. De reis van de overstapper zou centraal moeten staan, en de partijen die hierbij betrokken zijn hebben allemaal een rol hierin te spelen.

Welke systeemdoorbaak willen we forceren?

Autonome consortia van bedrijven en instellingen werken volgens de methodiek van de Loopbruggen naar een (andere) Baan om mensen te faciliteren bij het maken van een sectoroverstap. Belangoverstijgende samenwerking gebeurt altijd via schaalbare oplossingen en concrete afspraken vanuit het belang van de overstapper en de kernwaarden delen, gunnen & verbinden en doen!

Hoe kan het wel?

Voorbeeld uit de praktijk

Paul stapte over van KLM naar logistiekbedrijf Bakker Barendrecht. Door het netwerk van De Buitenboordmotor is contact gelegd met Bakker Barendrecht. Zij keken verder dan zijn CV en leeftijd en hebben Paul aangenomen. Paul: “Het gevoel van aangenomen worden voor een nieuwe baan is overweldigend, nadat je zo vaak een afwijzing hebt gekregen.” Hij zit weer helemaal op zijn plek en Bakker Barendrecht is dankbaar Paul aan boord te hebben.

Het verhaal van Paul

We doen het al

Hoe dan?

Wij werken in consortia met bedrijven en instellingen die allemaal bereid zijn om het systeem te veranderen! Met 300+bedrijven en instellingen experimenteren we samen en vormen we De Buitenboordmotor – met als doel dit schaalbaar te maken voor heel Nederland.

Lees meer in het "Akkoord van Python"
L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n