De 14 Systeemdoorbraken

De Buitenboordmotor werkt integraal aan 14 doorbraken om een nieuwe infrastructuur op de arbeidsmarkt te realiseren voor heel Nederland, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en continu van betekenis kan zijn. Bekijk ze hieronder alle 14.

We forceren 14 doorbraken

Samen bouwen we Loopbruggen naar een (andere) Baan

Loopbruggen naar een (andere) Baan als onderdeel van #levenlangontwikkelen staan voor de verbeelding van een nieuw circulair arbeidsmarktsysteem dat gericht is op ontwikkeling en transitie. In dit nieuwe arbeidsmarktsysteem hebben mensen altijd perspectief op een financieel veilige en begeleide overstap naar een baan waar zij van betekenis kunnen en willen zijn.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Waar hebben we het over?

Definities

Loopbruggen

Loopbruggen vormen de paden naar banen in tekort- en groeisectoren. Of je je nu in een werkloze situatie bevindt, je boventalligheid boven het hoofd hangt of simpelweg iets anders wilt doen: via Loopbruggen vind jij de weg naar daar waar jij van betekenis kunt en wilt zijn. De Loopbruggen staan stevig wanneer heel Nederland eroverheen kan gaan. Dit is pas mogelijk wanneer de 14 systeemhobbels in een integrale aanpak worden omgezet in doorbraken. Deze forceren wij in experimenten.

Meer over de experimenten
Systeemhobbels & doorbraken

Systeemhobbels zijn belemmeringen in het huidige arbeidsmarktsysteem die mensen belemmeren in het maken van een overstap. Het betreft systeemhobbels op het niveau van de mens zelf, bij bedrijven, instanties en wet- en regelgeving die allemaal met elkaar samenhangen en ieder voor zich de sterkte van de Loopbruggen beïnvloeden. Op basis van hackathons, onderzoek (TNO) en expertsessies hebben wij er 14 geïdentificeerd. Wanneer deze hobbels zijn weggenomen hebben we het over doorbraken. Hieronder zijn ze alle 14 uitgelicht.

Motivatie overstap De Buitenboordmotor

Doorbraak 1

Motivatie overstap 

Werkgevers en werknemersorganisaties faciliteren de overstap van mensen vanuit sociaal plan, transitiegelden en andere inspanningen waardoor mensen een eigen keuze kunnen maken en gemotiveerd overstappen.

Hoe dan?

Doorbraak 2

Oriëntatie en keuzeprogramma (bootcamp) 

Mensen worden begeleid in een programma zodat zij de tijd hebben om zich samen met gelijken te kunnen oriënteren op tekortsectoren en -beroepen. Door de sectoren te ervaren krijgen ze een nieuw perspectief en kunnen zij met eigen regie een keuze maken.

Hoe dan?

Doorbraak 3

Inzicht in talenten en capaciteiten 

Mensen krijgen mede door het gebruik van digitale assessmenttools zelfvertrouwen en komen in actie omdat ze kennis hebben van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen (competenties).

Hoe dan?

Doorbraak 4

Persoonlijk Profiel

Het Persoonlijk Profiel is een weergave van “Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?” op papier. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het Persoonlijk Profiel leidend. Bedrijven faciliteren medewerkers om tijdens hun dienstverband hun Persoonlijk Profiel actueel te houden zodat zij hiermee hun opgedane kennis en ervaring (portfolio) kunnen tonen binnen en buiten het bedrijf.

Hoe dan?

Doorbraak 5

Keuze uit meerdere opties 

Overstappers krijgen verschillende opties aangeboden uit diverse groeisectoren en -beroepen zodat zij een ruime keuze hebben EN er daardoor een kunnen maken.

Hoe dan?

Doorbraak 6

Kwalitatieve match

Er wordt een kwalitatieve match (d.m.v. AI) gemaakt tussen de competenties van de overstapper en de competenties die nodig zijn in de groeisectoren en -beroepen, resulterend in de beste match voor iedereen.

Hoe dan?

Doorbraak 7

Tekortsectoren en -beroepen zijn leidend

Vanuit marktontwikkeling is duidelijk in welke groeisectoren en beroepen mensen nodig zijn zodat de kans vanuit een groeisector en beroep altijd leidend is en daarmee de eerste keus van de overstapper.

Hoe dan?

Doorbraak 8

Het verleggen van gelden

Een overstap naar een (andere) baan vergt transistieactiviteiten (oriëntatie, persoonlijke begeleiding, scholing en onboarding) en inkomende gedurende transitie. Met beleidswijzigingen en het verleggen van gelden, kunnen gelden die momenteel door werkgevers en overheid ingezet worden voor transitie, ontwikkeling, scholing en werkloosheid efficiënter ingezet worden.

Hoe dan?

Doorbraak 9

Duurzaam en financieel veilig landen

Het verleggen van gelden Iedereen krijgt persoonlijke begeleiding op financieel vlak waardoor mensen een bewuste financiële keuze (m.b.t. behoefte en uitgavenpatroon) voor een overstap kunnen maken. De contractvorm en de financiële vergoeding doen recht aan het werk en aan (de behoefte van) de overstapper.

Hoe dan?

Doorbraak 10

Positieve business case voor Nederland

Er is een positief economische, sociale en maatschappelijke Business Case voor Nederland. Werkgevers en sociale partners, onderwijs- en overheidsinstellingen en het individu profiteert hiervan (= iedereen).

Hoe dan?

Doorbraak 11

SuperScholing

Maatwerk scholing: toelating o.b.v. het Persoonlijk Profiel Paspoort, maandelijks startend, individueel programmeerbaar onderwijs, dat naadloos aansluit op de studiebehoeften en het competentieniveau van de overstapper en de behoeften van de werkgever.

Hoe dan?

Doorbraak 12

Succesvolle onboarding

Er is een persoonlijk geleidelijk ingroeiprogramma/onboarding voor overstappers om duurzaam en gelukkig te landen in hun nieuwe job en de organisatie.

Hoe dan?

Doorbraak 13

Samenwerking integrale Loopbrug

Autonome Consortia van bedrijven en instellingen werken volgens de methodiek van de Loopbruggen om mensen te faciliteren in hun sector overstap. Belangen overstijgende samenwerking gebeurt altijd via schaalbare oplossingen en concrete afspraken vanuit het belang van de overstapper en de kernwaarden: delen, gunnen en verbinden.

Hoe dan?

Doorbraak 14

Persoonlijke begeleiding overstapper

Deelnemers worden gedurende 1 jaar persoonlijk begeleid en gevolgd bij iedere stap in het traject waardoor ze de overstap duurzaam en gelukkig kunnen maken.

Hoe dan?