In het nieuws

Opiniestuk in de Volkskrant

Er is nog zoveel onbenut talent in Nederland

Opinie: Robots tegen personeelstekorten?

Op 27 januari publiceerde de Volkskrant een opiniestuk, geschreven door Nienke Meijer, Simone Heidema en Petri Hofsté, waarin zij een onbenut arbeidspotentieel van 3,9 miljoen mensen verbeelden.

Een groot deel van de 3,9 miljoen mensen (veel meer dan de steeds genoemde 1,1 mio; zoals 1,1 laaggeletterden, 1,6 mio praktijkopgeleiden en 1,2 herintreders) die NU niet werken kan WEL mee in de CIRCULAIRE arbeidsmarkt.

Door veranderingen te maken in de manier waarop wij, als Nederland, naar de arbeidsmarkt kijken, kunnen we deze mensen weer mee laten doen.