gezamenlijke aanpak met één stem

Het Akkoord van Python is de verbeelding om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt samen op te lossen maar heeft nog een hoger doel; te komen tot een samenleving waarin iedereen – huidige en toekomstige generaties – altijd betekenisvol kan (blijven) participeren op de arbeidsmarkt. We VERBEELDEN wat werkgevers met sociale partners, medewerkers, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een structureel, nieuw arbeidsmarktsysteem. Het Akkoord van Python is ontstaan door te leren in de praktijk met alle partners in het consortium en VERBINDT daarmee alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt. Doel van het akkoord is om daadwerkelijk met elkaar TEGELIJKERTIJD een stap naar voren te DOEN!

De overheid helpt versnellen door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te halen, stimulerende maatregelingen door te voeren en door ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek wordt ingezet. Dit kan door bestaande geldstromen te verleggen naar wat bij de werkgevers die mensen aannemen in een leerwerktraject nog aanvullend nodig is aan bijvoorbeeld financiering van transitieactiviteiten (zoals begeleiding) en transitie-inkomen of leertijdvergoeding voor overstappers.

De ministeries (met name SZW, OC&W, EZK, VWS) – onder andere daar waar de arbeidsmarkttekorten zitten – trekken gezamenlijk op met één stem voor een integrale infrastructuur/cultuur van baan naar baan op de weg van een leven lang ontwikkelen. Samen optrekken betekent weten van elkaar waar welk ministerie invloed op heeft en welke eerste stappen er gezet kunnen worden naar onderlinge communicatie om daadwerkelijk echt samen te gaan DOEN.

De overheid kan als werkgever bijdragen door belemmerende wet- en regelgeving weg te halen en stimulerende maatregelingen door te voeren. Denk hierbij aan het arbeidsrecht, fiscale regelgeving en regelgeving omtrent uitkeringen. Ook heeft de overheid een grote rol bij het implementeren van het meeneembaar opleidingsbudget.

Hoe mooi zou het zijn als de overheid meer werken loont? Denk aan het implementerende maatregelingen waardoor het systeem van toeslagen en uitkeringen zorgt voor een positieve balans bij werken. Een klimaat van vertrouwen en redelijkheid stelt de werkgevers en de sociale partners in staat om als onderdeel van een leven lang ontwikkelen ook de Loopbruggen te kunnen bouwen. De overheid kan helpen versnellen door de gelden beschikbaar te maken daar waar de urgentie ligt; bij de werkgevers waar de tekorten groot zijn. Voor hen is sluitende financiering nodig om transities van en voor mensen mogelijk te maken.