Opleider

Radboud Dam

Programmaleider FastSwitch | Beleidsadviseur LLO & Flexibilisering

HvA | Ministerie OCW

Linkedin

“Wij willen als publieke hogeschool een maatschappelijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarktcrisis die mede door Covid is ontstaan. Wij zien enerzijds een enorme potentiële uitstroom op ons afkomen van professionals die niets liever willen dan snel aan het werk te gaan, en tegelijkertijd enorme structurele tekorten in sectoren als zorg, onderwijs, techniek en IT. Het huidige stelsel van diploma-onderwijs is niet of onvoldoende ingericht op deze nieuwe zij-instromer of omscholer waardoor veel mensen in potentie weer jaren in de schoolbanken moeten. Dat past niet bij deze crisis en niet bij het idee om mensen op basis van wat ze al kunnen en kennen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Wij willen en kunnen dat ook anders organiseren als publieke hogescholen, maar kunnen dat niet op onszelf voor elkaar krijgen. Daarom zijn we zo blij met de Buitenboordmotor die het onderwijs kan verbinden aan alle andere stakeholders in deze keten van werk naar werk om samen echt tot doorbraken en innovaties te komen. Ik geloof echt dat we dit vraagstuk alleen maar samen en belangoverstijgend kunnen oplossen, dus ik ben heel blij met het enorme netwerk wat onder de Buitenboordmotor verenigd is.

De HvA heeft zich met andere publieke hogescholen verenigd binnen de Vereniging Hogescholen onder de noemer FastSwitch. Een digitaal samenwerkingsplatform waarin we toewerken naar een landelijke standaard per kraptesector voor een super omscholingstraject, dat flexibel, blended en optimaal toegesneden is op de zij-instromer die aantoonbaar sneller wil en kan. Daarvoor maken we gebruik van de meest flexibele deeltijdopleidingen die het hbo nu op dit moment te bieden heeft. Vanuit de gedachte dat we verenigd niet alleen snelheid kunnen maken, maar ook maximaal kunnen innoveren. Dat levert los van een diploma bovendien een certificaat op met landelijke waarde en kwaliteit. Eind dit jaar willen we voor elk van de 4 sectoren zo’n landelijke route hebben staan. Dat is ongelooflijk spannend om daar met elkaar belangoverstijgend aan te werken.

“Ik geloof echt dat we dit vraagstuk alleen maar samen en belangoverstijgend kunnen oplossen.”

Radboud Dam

We hebben een goed format inmiddels ontwikkeld voor de landelijke werkplaats. Samen met de Buitenboordmotor, sociaal innovatoren van de Gloedmakers en docenten, ontwikkelaars en managers komen we dan bijeen en gaan we aan in de slag in allerlei breakout rooms met digitale whitebords. We zijn echt een learning community waar steeds nieuwe mensen bij aangetrokken worden. Ook zoeken we continu de lijn met het werkveld en met de werkgevers, want zonder vraag heeft het geen zin een super aanbod te maken. Het is echt pionieren op deze manier vanuit een gedeeld doel, met waardering voor ieders inbreng en expertise en vooral heel veel oog voor het opbouwen van goede onderlinge relaties.

Wat het samen innoveren met De Buitenboordmotor anders maakt dan succesvolle initiatieven die er al zijn is, dat het echt out of the box denkers zijn met oprechte interesse in hoe de hele keten werkt. Daarnaast hebben ze overzicht en niet onbelangrijk, toegang tot de juiste stakeholders. Het zijn verder ook gewoon hele leuke mensen met wie het snel en makkelijk schakelen is!”