Opleiders

Twee van de veertien doorbraken van de Loopbrug gaan over superscholing en onboarding. Tijdens de wandeling over die betreffende Loopbrug komt de overstapper en/of de werkgever tot de conclusie dat de overstapper nog niet alles kan en weet voor het betreden van deze nieuwe functie/baan. Scholing en begeleiding op maat is gewenst. In deze doorbraken forceren we maatwerktrajecten waarbij gekeken wordt naar wat iemand al kan en weet en aanvullend naar wat iemand nodig heeft in zijn of haar beroepspraktijk.  

Meedoen met maatwerk omscholing en onboarding

Op basis van een Persoonlijk Profiel Paspoort wordt er gekeken naar wat een kandidaat al kan, weet en doet. Vervolgens wordt er samen met onderwijsinstellingen en werkgevers gekeken naar wat iemand nog nodig heeft om de juiste kwalificatie te behalen. Een goede match tussen opleider en kandidaat is essentieel, evenals de samenwerking tussen opleider en werkgever om zo samen de juiste begeleiding te bieden gedurende het scholingstraject, of dit nu interne scholing, externe scholing of een combinatie is.  

Om deze Loopbrug een duurzaam fundament te bieden is het van belang de behaalde ervaring, scholing en kennis goed en effectief te kunnen valideren, zodat een eventuele volgende overstap nog gemakkelijker gaat. En de overstapper zo snel mogelijk zelfstanding inzetbaar is. Micro-credentials, en mbo-certificaten zijn een uitstekende manier om dit mogelijk te maken. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen kijken we hoe we deze beweging in de versnelling kunnen krijgen.  

Ben je benieuwd wat jij kunt doen?  

Zo lukt het!

De overstapper start direct in een leerwerktraject. Hierdoor heeft de overstapper direct een betaalde baan en dus inkomen in zijn leerwerkperiode. Hoe beter de opleiding aansluit op wat een overstapper nodig heeft, hoe groter de kans dat de overstapper in staat is de opleiding succesvol te doorlopen. Het is ook belangrijk dat de opleiding goed aansluit op wat nodig is voor de nieuwe baan en dat de opleiding goed aansluit op de praktijk bij de werkgever. De overstapper vindt het fijn om snel van waarde te kunnen zijn in de nieuwe werkomgeving en vanzelfsprekend helpt dit ook de werkgever. 

Toelating tot de opleiding aan de hand van een Persoonlijk Profiel Paspoort

Of een kandidaat geschikt is voor een opleiding wordt vaak nog beoordeeld aan de hand van eerder behaalde diploma’s. Maar er zijn genoeg overstappers die door hun jarenlange werkervaring wel aantoonbaar beschikken over een bepaald werk- en denkniveau, maar niet over het vereiste diploma. Wanneer opleiders het Persoonlijk Profiel Paspoort gebruiken bij hun toetsing tot toelating, blijken meer mensen geschikt te zijn voor een opleiding dan wanneer zij alleen op grond van hun cv waren beoordeeld. Een Persoonlijk Profiel Paspoort geeft – anders dan bij een cv – op basis van diverse testen een actueel beeld van iemands motivatie, werk- en denkniveau, vaardigheden en talenten

Er zijn ten minste maandelijkse startdata van de opleiding

Flexibele, ten minste maandelijkse startdata van opleidingen zorgen ervoor dat de overstaptijd naar het leerwerktraject zo kort mogelijk is. Het helpt ook om de periode dat de overstapper geen inkomen uit werk heeft zo kort mogelijk te houden.  

Het onderwijsaanbod is modulair en individueel programmeerbaar ingericht

Als overstappers – door middel van flexibel, op basis van leeruitkomsten ingericht onderwijs – een individuele leerroute kunnen volgen, hoeven ze alleen nog te leren wat ze nog niet weten of kunnen, maar wat wel nodig is voor de nieuwe baan. Op basis van het Persoonlijk Profiel Paspoort wordt bepaald welke kennis en vaardigheden nog aangeboden moeten worden.  

De begeleiding

Individueel programmeerbaar onderwijs vraagt van de overstapper de vaardigheid om zelf de weg te vinden in het onderwijsaanbod en dit ‘persoonlijk te programmeren’. De onderwijsinstelling begeleidt de overstapper bij het inzichtelijk krijgen welke lesmodules of eventueel nog kleinere leeruitkomsten nog moeten worden behaald. De begeleiding vanuit de onderwijsinstelling sluit aan bij de begeleiding die de overstapper vanuit de werkgever ontvangt tijdens de startperiode in de nieuwe functie.  

De start van de opleiding is gericht op onboarding en snelle inzetbaarheid/ productiviteit

De opbouw van de lesstof in de individuele leerroute sluit logisch aan bij wat de overstapper op dat moment nodig heeft om goed te kunnen functioneren in zijn nieuwe baan. Denk bijvoorbeeld in de eerste maanden van de opleiding aan lesstof die erop gericht is dat de overstapper zo snel mogelijk een goede aansluiting vindt in de nieuwe werkomgeving (cultuur van de sector) en inzetbaar en productief is op de werkvloer. 

Plaats onafhankelijk studeren

Indien er keuze is uit zowel digitaal onderwijs als onderwijs op locatie, is het onderwijsaanbod zonder geografische beperkingen toegankelijk voor de overstapper.   

Een dergelijke middelenmix in het onderwijsaanbod draagt bij aan het kunnen bieden van maatwerk onderwijsprogramma’s die tevens schaalbaar zijn voor de massa. 

Alles wat de overstapper tijdens de opleiding aan kennis en kunde heeft verworven, kan op elk moment tijdens de opleiding gecertificeerd worden (microcredentials).

Door niet meer uitsluitend te werken met diploma’s voor een totaal afgeronde opleiding, maar ook te werken met kleinere, certificeerbare leereenheden, kunnen overstappers die geen volledige opleiding volgen toch hetgeen ze al wel geleerd hebben alsnog meenemen naar een volgende opleiding en deze leereenheden mee laten wegen voor toelating tot een opleiding of voor vrijstellingen in de nieuwe opleiding en ook voor toegang tot een baan.