Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30 september 2021

Wij vinden dat je niet alleen naar iemands CV of diploma moet kijken maar naar: ‘Wie ben je nu, wat kan je nu en wat wil je nu?’ Het Persoonlijk Profiel Paspoort laat je zien wat je gedurende je werkende leven hebt geleerd. Dat is een goede basis voor een nieuwe baan. In de praktijk werkt het helaas vaak nog anders. Wat is ervoor nodig om het Persoonlijk Profiel Paspoort te gebruiken en te accepteren als toegangsbewijs tot een nieuwe baan en een passende opleiding? Daar gaat het over in deze editie van de maandelijkse nieuwsbrief van De Buitenboordmotor.
Ciao, Nienke & Simone

“It is never too late to be who you might have been”

George Eliot (pseudoniem van Mary Ann Evans)
Overstappers Donald van der Zwan en Janneke Boon-Eppink delen hun verhaal in het SER magazine.

Door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis lijkt het nu dat de negatieve effecten van de werkloosheid meevallen. Niets is echter minder waar. Er is een groeiende kloof tussen de vraag naar mensen in de groeisectoren/beroepen en het aanbod van mensen vanuit de krimpsectoren/beroepen. De urgentie is hoog. Maatschappelijke onvrede wordt in de hand gewerkt doordat sommige mensen achterblijven. Mensen uit de krimpsectoren/beroepen komen aan de kant te staan, terwijl zij hard nodig zijn om bijvoorbeeld de energietransitie waar te maken, voor onze ouderen te zorgen en onze kinderen te onderwijzen. Dat vraagt om een circulair arbeidsmarktsysteem. 

Met inmiddels meer dan 900 veranderaars en vernieuwers: ondernemers, bestuurders, overheids-, onderwijs-, en kennisinstellingen, wetenschappers, startups en overstappers werken wij aan onze missie: een verbonden samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn en blijven. Om deze missie te realiseren te midden van de structurele digitalisering, vergrijzing en klimaatverandering is een radicaal ander arbeidsmarktsysteem nodig; een systeem dat de mens centraal stelt. En daar werken we aan met de denk- en doetank: De Buitenboordmotor. Samen bouwen we de Loopbrug van Baan naar Baan. In experimenten begeleiden we overstappers naar groeisectoren en forceren we samen doorbraken die we breed delen.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Er zijn 14 doorbraken tegelijk nodig voor een circulair arbeidsmarkt systeem en de doorbraken zijn afhankelijk van elkaar. In deze nieuwsbrief lichten de doorbraak het Persoonlijk Profiel Paspoort uit. Zo kan bijvoorbeeld een Kwalitatieve Match alleen gemaakt worden wanneer het Persoonlijk Profiel Paspoort breed geaccepteerd wordt en werkt. Bovendien is het Persoonlijk Profiel Paspoort nodig om effectief en efficiënt maatwerk te leveren binnen SuperScholing.

De Buitenboordmotor laat door te DOEN, zien hoe het anders kanEen leven lang ontwikkelen begint bij inzicht in wie je bent. In de Loopbrug van Baan naar Baan wordt het Persoonlijk Profiel Paspoort als vertrekpunt genomen voor de match met een nieuwe baan en het persoonlijke omscholingstraject. In de omscholing ligt de focus op alleen dat wat de overstapper nog moet bijleren voor de nieuwe baan. Het Persoonlijk Profiel Paspoort is een persoonlijk instrument dat focus legt op werk- en leerervaring, competenties, drijfveren, talenten en motivatie. Deze worden gemeten op basis van een mix van persoonlijkheidsvragenlijsten, gamification en assessments. Ook het leerpotentieel en de cognitieve vaardigheden worden in kaart gebracht om een zo compleet mogelijk beeld van iemands potentieel en passie te krijgen. 

“In het traject en tijdens de assessments in de bootcamp herontdekte ik mijn passie. Zorgen voor mensen en dat ga ik nu doen bij Cordaan in Amsterdam. In achttien maanden in een betaald leerwerktraject.”

Janneke, overstapper van KLM naar de zorg

“Ik krijg nu echt een focus en beeld bij waar ik wil zijn, over een half jaar en over een aantal jaar.” Overstappers geven aan dat het creëren van een Persoonlijk Profiel Paspoort helpt bij het verkrijgen van meer inzicht in eigen kunnen en willen. Bovendien leent het Persoonlijk Profiel Paspoort zich bij uitstek voor mensen die een overstap maken naar een andere sector, omdat de focus ligt op waarom jij als persoon past bij die sector met alles wat jou maakt tot wie jij bent. Zo zijn er vaak veel dingen die je doet binnen je familie, buurt of sport(vereniging) die relevant zijn in je Persoonlijk Profiel Paspoort: Bijvoorbeeld: sportcoach, penningmeester buurtvereniging of mantelzorger, maar die kom je in een regulier CV niet tegen.

Zo waren overstappers Eric, François en Cris enthousiast voor de ICT. Maar ze hadden geen hbo-diploma. Toch zijn ze in pilot-vorm toegelaten voor het ICT-omscholingstraject Make IT Work van de HvA met enthousiaste inspanning van Baukje Siebrecht. Ze werden door De Buitenboordmotor gekoppeld aan een werkgever en haalden de assessments vooraf die aangaven dat ze het juiste niveau bezaten. Daarop volgde een fulltime omscholing op hbo-niveau van 5 maanden. Inmiddels zijn ze allemaal duurzaam en gelukkig geland in de nieuwe baan.

Een grote verantwoordelijkheid om het Persoonlijk Profiel Paspoort tot een succes te maken ligt bij de werkgevers aan beide kanten van de Loopbrug. Assessments die inzichten bieden in competenties worden onderdeel van de HR-cyclus voor iedereen. Door inzicht te krijgen in wat je allemaal (nog meer) kunt ga je andere perspectieven zien en kom je sneller in beweging. Dit maakt interne- en externe mobiliteit een stuk makkelijker. Het grote voordeel voor de nieuwe werkgever of manager is dat ze een vollediger en menselijker beeld hebben van de nieuwe werknemer. Zo wordt de kans op een juiste match vergroot omdat bedrijven aan beide kant van de Loopbrug dezelfde taal gaan spreken. 

“Je kunt intern als werkgever al regelmatig zelf assessments als hulpmiddel aanbieden aan je medewerkers om iedereen voortdurend te helpen hun Persoonlijk Profiel Paspoort up to date te houden, want waarom zou je dat pas in een bootcamp doen?”

Marlouke van Houten, ING 
Een impressie van de expertsessie op 14 september over het Persoonlijk Profiel Paspoort

Vanuit anderhalf jaar onderzoek, hackatons, experimenteren en een inspirerende expertsessie op 14 september zijn er een aantal learnings met betrekking tot het Persoonlijk Profiel Paspoort gerealiseerd. Tijdens de expertsessie gingen HR specialisten van Achmea, Amstelring, KPN, Rabobank, RTC Cella, Santé Partners en Quadraam met elkaar in gesprek. De experts bespraken wat ervoor nodig is om het Persoonlijk Profiel Paspoort geïmplementeerd te krijgen om personeel aan te nemen en te ontwikkelen. Wat is de top drie aan learnings? 

  • Nieuw HR-beleid: het Persoonlijk Profiel Paspoort begint met de ontwikkeling van je huidige medewerkers
  • Recruitment van nieuwe werknemers o.b.v. een Persoonlijk Profiel Paspoort vergroot de visvijver en een juiste match met kandidaten soms uit onverwachte hoek
  • Door te experimenteren met vele bedrijven aan beide kanten van de Loopbrug werken we samen aan een gemeenschappelijke taal door te doen en te ervaren

We kijken bij De Buitenboordmotor graag naar best practices in het buitenland. In Denemarken is er een interessante infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen. Bij de beoordeling voor de toelating van onderwijs voor ervaring medewerkers wordt voornamelijk gekeken naar vaardigheden en competenties. Het systeem verzorgt omscholing en bijscholing met een persoonlijk ontwikkelplan om zo kansen te creëren voor werkzoekenden conform de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Lees hier de presentatie van het werkbezoek van De Zweedse en Deense Job Security Councils aan De Buitenboordmotor over het Deense systeem.

Uit de denk- en doetank 

Tips? Graag via [email protected]. Discussieer via LinkedIn ook mee over de systeemdoorbraken.
 Hoe match je vraag en aanbod, als diploma’s en werkervaring steeds minder houvast bieden? Een skills based arbeidsmarkt kan dit faciliteren. In deze podcast van TNO wordt een skills-basistaal besproken die nodig is voor de transitie naar een skills-based arbeidsmarkt.

TNO werkt ook al samen met CBS, CPB en UWV aan de ontwikkeling van een skills-basistaal, CompetentNL. Daarmee wordt het mogelijk om de betekenis van skills en taken voor het werk in verschillende functies inzichtelijk te maken en daarmee ook uitwisselbaar tussen sectoren


Het aannemen van mensen is grotendeels geautomatiseerd. Wij missen de menselijk maat. Gelukkig zijn we hierin niet de enige. Lees hier een artikel van het World Economic Forum over hoe geautomatiseerde systemen kandidaten uitselecteren voordat recruiters ze te zien krijgen. 

Een grote inspiratie is voor De Buitenboordmotor is het nieuwe boek van Herman Tjeenk Willink: ‘Kan de overheid crises aan?’. Het boek is afgelopen maand uitgekomen en borduurt voort op ‘Groter Denken, Kleiner Doen’. Dat gedachtegoed delen wij bij De Buitenboordmotor