Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30 mei

Ruim 4 jaar na de eerste avond van de Buitenboordmotor, 2 jaar proeftuinen, 100+ overstappers, 300+ werkgevers, is er nu momentum.  We hebben de VERBEELDING, 14 systeem doorbraken voor stevige Loopbruggen, voor een arbeidsmarktsysteem dat naar mensen kijkt! De urgentie is groot, ook om de tekorten in cruciale sectoren op te lossen. Het “Akkoord van Python” dient als verbeelding van hoe het zou kunnen: de Loopbruggen van Baan naar Baan als onderdeel van de weg van Leven Lang Ontwikkelen. Wat kunnen werkgevers en sociale partners, opleiders en overheid in deze verbeelding DOEN? In deze nieuwsbrief zoomen we in op de rol van werkgevers en sociale partners; zie hier de hele versie van het “Akkoord van Python”, we horen graag jullie reflecties.

Ciao, Nienke & Simone 

“Those who talk should do and only those who do should talk.” 

Nassim Nicholas Taleb

Rianne maakte de overstap van conducteur bij de NS naar de gehandicaptenzorg: “En of ik mijn werk leuk vind? Kijk even naar de foto! Zo loop ik er de afgelopen maanden bij. Een keuze die spannend was, maar waar ik super blij mee ben.”

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Met 300+ bedrijven en instellingen bouwen wij, middels experimenten, Loopbruggen van baan naar baan als onderdeel van de weg van Leven Lang Ontwikkelen: een circulair arbeidsmarktsysteem waardoor iedereen in Nederland continu van betekenis kan zijn. Er zijn nu nog veertien systeemhobbels – in de mens zelf, bij bedrijven, instanties, door wet- en regelgeving – die in de weg staan en dus moeten worden opgelost. Dat kunnen we alleen doen in als we integraal samenwerken met verschillende partners. In het “Akkoord van Python” verbeelden we samen hoe de nieuwe arbeidsmarkt eruit ziet en zetten we de eerste stappen:

(i) Werkgevers en sociale partners
De arbeidsmarkt is dáár waar mensen werken: bij de werkgevers! Werkgevers en sociale partners hebben samen het grootste deel van de oplossing in handen om een Leven Lang Ontwikkelen vorm te geven met Loopbruggen als onderdeel daarvan: o.a. met HR-beleid gericht op ontwikkeling & transitie, leerwerktrajecten & effectieve onboarding en (gedeeltelijke) financiering (verleggen van gelden). Werknemers komen in beweging omdat er een veilige weg is van baan naar baan en perspectief in een andere sector. Sociale partners, zowel vakbonden als werkgeversorganisaties, kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door beleid en afspraken over scholing en mobiliteit uit te breiden en bijvoorbeeld door sector overstijgende scholingsfondsen en dit tevens te borgen in (toekomstige) cao’s. Niemand anders kan het doen! 

(ii) Onderwijsinstellingen
Opleiders zijn nodig voor (om-)scholing die naadloos aansluit op wat er nodig is bij een overstap naar een andere baan en in het bijzonder naar een baan in een andere sector. Overstappers krijgen toegang tot de opleiding op basis van een Persoonlijk Profiel Paspoort.

(iii) Overheid
De overheid helpt versnellen door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te halen en door ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek wordt ingezet. Dit kan door bestaande geldstromen te verleggen naar wat bij de werkgevers die mensen aannemen in een leerwerktraject nog aanvullend nodig is aan bijvoorbeeld financiering van transitieactiviteiten (zoals begeleiding) en transitie inkomen of leertijd vergoeding voor overstappers.

Van contractcatering naar het Rode Kruis Nederland: “Ik ben er trots op dat ik me kwetsbaar heb durven opstellen om tot de kern te komen. Na mijn coaching gesprek tijdens de bootcamp wist ik, ik wil mijn hart volgen.”

Daniël was al vrijwilliger bij het Rode Kruis en kwam er tijdens de bootcamp achter dat hier zijn passie ligt. Op eigen initiatief heeft hij een open sollicitatie verstuurd, met zijn Persoonlijk Profiel Paspoort, met de vraag of er wellicht functies zijn waar hij zelf nog nooit aan had gedacht. Na verschillende oriënterende gesprekken vonden het Rode Kruis en Daniël de match met zijn huidige functie. Lees hier zijn verhaal.

Ultra Hackathon 24 maart  werkgevers met CEO’s CHRO’s onder leiding van Jeroen Smit

Samen hebben de werkgevers de coalitie van de doeners gevormd. Ruim 70+ procent van de leven lang ontwikkelen processen inclusief de Loopbruggen vindt plaats bij werkgevers in de organisatie als  onderdeel van de eigen bedrijfsvoering. Het zijn ook de werkgevers die de eerste stappen kunnen zetten naar opschaling door gezamenlijk regionale consortia te bouwen. Werkgevers nemen vanuit deze verbeelding – met de sociale partners – het voortouw op de volgende punten: ontwikkeling en mobiliteit, transitie en onboarding en financiering:

Ontwikkeling en mobiliteit

 • Werkgevers dragen met hun eigen hr-beleid – gericht op ontwikkeling en mobiliteit – bij aan een groot, kwalitatief hoogwaardig en gemotiveerd arbeidspotentieel voor Nederland, doordat mensen altijd gemotiveerd worden en zich veilig voelen om zich te blijven ontwikkelen en te bewegen met een perspectief. Continue (niet functiegebonden) ontwikkeling wordt gestimuleerd door leiders in een leercultuur en in cao’s. 
 • Werkgevers en werknemers zorgen  er beiden voor dat het Persoonlijk Profiel Paspoort met hun werkervaring meegroeit. 
 • Werkgevers richten functies in rondom de talenten van hun mensen (job carving). Samen met de sociale partners wordt gekeken hoe dergelijke flexibel in te richten functies kunnen worden geborgd in cao’s en beloningssystemen.
 • Werkgevers en sociale partners zien dat het aantrekken van talent alleen succesvol slaagt als er een arbeidsmarkt is waarop mobiliteit en dus ook het kunnen loslaten van mensen in een goed proces is geborgd; het principe van wederkerigheid.
 • Cao’s zijn gericht op ontwikkeling en mobiliteit, bijvoorbeeld door ontwikkelbudget ook meeneembaar te maken (in de transitie) naar de nieuwe werkgever en het geven van oriëntatietijd en – activiteiten gedurende de loopbaan voor interne en externe mobiliteit.
 • Werkgevers en werkgeversorganisaties vergroten de aantrekkelijkheid van hun sector door middel van goede voorlichting en beeldvorming over de sector.

“Met het Persoonlijk Profiel Paspoort kan je jezelf als persoon profileren. Natuurlijk is je werkervaring belangrijk, maar je motivatie, eigenschappen en kwaliteiten staan voorop. Het gaat over jou, en niet over wat je hebt gedaan.”

Overstapper Daniël

Transitie en onboarding

 • Werkgevers nemen mensen aan op basis van een Persoonlijk Profiel Paspoort, waarbij competenties en (latente) talenten leidend zijn. 
 • Werkgevers en sociale partners borgen in cao’s dat overstappers de tijd, ruimte en begeleiding krijgen om zich een nieuwe cultuur en een nieuwe functie eigen te maken (senior traineeship), zodat ze goed kunnen landen in de nieuwe omgeving. 
 • Werkgevers zorgen voor een duurzame landing in de nieuwe baan, o.a. door goede begeleiding van de overstapper op de werkvloer, met bijzondere aandacht voor de eerste 100 dagen.
 • Sociale partners kunnen door middel van een open hulplijn bijdragen aan goede begeleiding bij een transitie.
 • Werkgevers bieden opleiders actief inzicht in nieuwe functies en benodigde kennis en vaardigheden, zodat opleiders daarop aansluiten met hun aanbod.
 • Werkgevers creëren inclusieve teams en stimuleren de toegevoegde waarde van de ervaringen die overstappers (vanuit andere sectoren) meebrengen.

“Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat mensen zich naar relevante sectoren en vakgebieden kunnen bewegen.”

Maarten van Beek, ING

Financiering

 • Alle werkgevers investeren sámen in wat nodig is om in- en externe mobiliteit, scholing en transitie voor medewerkers te realiseren en een veilige route te laten zijn.
 • Werkgevers en sociale partners verleggen gelden zodanig dat de focus ligt op ontwikkeling en transitie en een duurzame landing, i.p.v. afscheid nemen en boventalligheid. 
 • Werkgevers, sociale partners en medewerkers creëren ruimte voor intersectorale scholing en transitie, bijvoorbeeld door ook te bouwen aan een scholingsfonds dat tevens sector overstijgend is.

Benieuwd naar het grote verbeeldingsplaatje van het “Akkoord van Python”? Download hier onze meeleesversie. We horen graag jullie reflecties.

Uit de denk- en doetank 

Reacties? Graag via [email protected]. Alleen samen kunnen wij de arbeidsmarkt circulair maken. Heb jij concrete ideeën of ervaringen? Laat het ons weten. Discussieer onder de posts op LinkedIn ook mee over de systeemdoorbraken. 

Ben jij bekend met innovatieve onboardingspractices? Laat het ons weten.

Ook volgens de SER is er genoeg gezegd en geschreven over oplossingen voor de tekorten. De tijd van DOEN is aangekomen.

Bekijk hier onze missie video. 

Wil jij graag een hard copy van ons boekje ontvangen? Stuur een mail naar: [email protected]