Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 28 april 2022

In het nieuwe systeem bewegen mensen continu. Ieder ontwikkelt zich een leven lang. Loopbruggen van baan naar baan zijn daar onderdeel van. Daarvoor is veiligheid en perspectief nodig. Loopbruggen creëren een veilige route voor in- en externe mobiliteit, ook over sectoren heen. Vanuit een baan of niet-werkend kan iedereen over de Loopbruggen naar een nieuwe baan. Samen verbeelden we hoe de nieuwe arbeidsmarkt eruitziet en maken we vanuit de experimenten de eerste stappen om op te schalen. Het is NU tijd voor een structurele oplossing want de tekorten in de tekortsectoren lopen sterk op! In de toekomst ontstaan er weer andere, nieuwe, tekortsectoren en andere banen, daarom is er NU een circulaire arbeidsmarkt nodig! Ciao, Nienke & Simone 

“Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.”

Confucius

Overstapper Janneke werkte al 32 jaar bij KLM, eerst als stewardess en later op de afdeling HR. Door digitalisering van haar afdeling verloor ze haar baan. Dat kwam als een schok. Inmiddels heeft Janneke haar passie volledig gevonden in de ouderenzorg. Wil je meer lezen over wat we kunnen leren van de overstap van Janneke voor het bouwen van Loopbruggen van baan naar baan? Lees het hier.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Met 300+ bedrijven en instellingen bouwen wij, middels experimenten, Loopbruggen van baan naar baan als onderdeel van de weg van Leven Lang Ontwikkelen: een circulair arbeidsmarktsysteem waardoor iedereen in Nederland continu van betekenis kan zijn. Er zijn nu nog veertien systeemhobbels – in de mens zelf, bij bedrijven, instanties, door wet- en regelgeving – die in de weg staan en dus moeten worden opgelost. Maar wat kunnen de verschillende partners écht doen. 

 (i) Werkgevers en sociale partners
Werkgevers dragen met hun eigen hr-beleid bij aan een groot, kwalitatief hoogwaardig en gemotiveerd arbeidspotentieel voor Nederland, doordat mensen altijd gemotiveerd worden en zich veilig voelen om zich te blijven ontwikkelen en te bewegen met een perspectief.  Niemand anders kan het doen! 

(ii) Onderwijsinstellingen
Opleiders sluiten vervolgens naadloos aan op wat nodig is voor omscholing. Overstappers krijgen toegang tot de opleiding op basis van een Persoonlijk Profiel Paspoort. 

(iii) Overheid
De overheid kan de bouw van Loopbruggen als onderdeel van de weg van een leven lang ontwikkelen helpen versnellen door gezamenlijk beleid te voeren in het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving en door bestaande geldstromen te verleggen naar daar waar het geld nodig is: onder andere bij werkgevers die mensen aannemen in een leer-werktraject in bepaalde tekortsectoren, voor de activiteiten die zijn gericht op ontwikkeling en transitie. 

Na 15 jaar werken in de zakelijk wereld heeft Pepijn gehoor kunnen geven aan zijn nieuwsgierigheid voor het onderwijs. Hij maakte de overstap van de Rabobank naar docent economie op het Kompaan College. Zijn baan bij de bank begon te veranderen en hierdoor groeide het verlangen naar een nieuwe uitdaging. Via de Rabobank kwam Pepijn in contact met De Buitenboordmotor en is hij begonnen met de bootcamp. Wil je meer lezen wat we kunnen leren van de overstap van Pepijn voor het bouwen van Loopbruggen van baan naar baan? Lees het hier.

“Ik werd niet boventallig maar ik wist dat als ik bleef ik niet gelukkig zou worden. Ik wilde op zoek naar iets nieuws waarin ik mijn ei kwijt kon.” 

Overstapper Pepijn

In het nieuwe systeem ontwikkelt iedereen zich continu en blijft daardoor in beweging. Werkgevers en HR-beleid bieden veiligheid en perspectief zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en mobiel kunnen zijn, binnen en buiten de huidige werkgever. Dat vraagt naast een leiderschap ook om het creëren en behouden van een veilige werkomgeving. 

Dit boek van De Buitenboordmotor is bedoeld als inspiratie

Mensen kunnen ook door middel van “touwladders” gebruik maken van de Loopbruggen vanuit bijvoorbeeld een werkloze situatie of een situatie met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zoals bijvoorbeeld overstapper Branko die vanuit het UWV naar de Douane is gegaan. Als we ons focussen op een structurele aanpak dan kunnen wij samen de arbeidsmarkt duurzaam hervormen, in plaats van het plakken van pleisters. 

“Ontdek waar echte drijfveer zit bij mensen door werkervaringsplekken te creëren of tijd in te ruimen voor vrijwilligerswerk, en stimuleer dit als werkgever.” 

Cindy Zieltjens (APG)

Het is structureel. Er zijn grote, alombekende, tekorten. Maar tekortsectoren veranderen continu. Tijdens corona kwamen veel horeca medewerkers op de bank te zitten en nu schreeuwt elke horecaondernemer weer om personeel. En als we verder terugkijken zien we dat er in 2019 nog een numerus fixus op de verpleegkunde opleiding zat en net afgestudeerde leraren in 2012 niet aan de bak kwamen.

Het zijn voorbeelden van de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Dat vraagt om een systeem waar mensen vanuit eigen regie een keuze kunnen maken voor een baan waar je echt nodig bent. Dat vraagt om een structurele oplossing, in plaats van focus op tijdelijke crisis oplossingen voor de individuele tekortsectoren. Als we ons focussen op een structurele aanpak dan kunnen tekorten in alle sectoren worden opgelost, nu en in de toekomst.

Momenteel werken we samen met McKinsey, TNO en Young Advisory Group aan de positieve, economische en sociaal maatschappelijke Business Case van de Loopbruggen van Baan naar Baan. Voor de zomer wordt hiervan een eerste versie gereed. 

Uit de denk- en doetank 

Reacties? Graag via [email protected]. Alleen samen kunnen wij de arbeidsmarkt circulair maken. Heb jij concrete ideeën of ervaringen? Laat het ons weten. Discussieer onder de posts op LinkedIn ook mee over de systeemdoorbraken. 

Een veilige werkcultuur … hoe dan? Financieel Dagblad

Leren stopt niet na het afronden van een opleiding

Er is weer een nieuwe bootcamp gestart! Samen leren we

Wil jij graag een hard copy van ons boekje ontvangen? Stuur een mail naar: [email protected]