Veranderaar

Rutger Barczuk

Head of Learning, Leadership & Talent Development

KPN

Linkedin

“Als HR KPN nemen we onze maatschappelijke rol als grote werkgever in Nederland serieus. Hierdoor omarmen we dit soort initiatieven, samen met andere werkgevers en dragen we hier graag substantieel aan bij.

Op dit moment werken we hard aan de loopbrug van boventallige baan naar betekenisvolle baan. Er zijn nu een aantal mensen succesvol naar de overkant. Over een jaar zou de brug stevig genoeg moeten zijn om grote aantallen werknemers succesvol te begeleiden.

“Naast het begeleiden van werk naar werk wordt gekeken naar systeemdoorbraken die we nodig hebben om duurzamer en meer inclusief bij te dragen aan een ontslagvrije maatschappij.”

Rutger Barczuk

We zijn kritisch en fanatiek! Alles dat klaar staat om uit te proberen, doen we direct. De inzichten die we opdoen ter verbetering, verwerken we in een volgend traject. Een mooi iteratief proces. Dit maakt ons wendbaar en (nog) beter.

Er wordt naast het begeleiden van werk naar werk ook vooral gekeken naar systeemdoorbraken die we in Nederland nodig hebben om duurzamer en meer inclusief bij te dragen aan een ontslagvrije maatschappij. Een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking!”