Veranderaar

Daphne Jaspars

People & Performance Manager

Inergy

Linkedin

“De belangrijkste reden om samen te innoveren en co-creëren met De Buitenboordmotor is 2-ledig: enerzijds ervaren wij hoe lastig het is om goede collega’s te vinden, dus deze nieuwe vijver biedt mogelijkheden en anderzijds vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de BV Nederland.

Een mooie start is al gemaakt. De Buitenboordmotor heeft ambitieuze plannen en is nu aan het ontdekken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Met name in praktische zin vraagt het nog weleens schakelen en flexibiliteit van beide kanten. Over een jaar zou het proces van begeleiden minder intensief moeten verlopen en zouden er meerdere bedrijven aangehaakt moeten zijn. Dan hebben de kandidaten wat te kiezen. Voor Inergy geldt dat we dat een aantal succesverhalen hebben en De Buitenboordmotor poule een vaste poule is geworden voor nieuwe collega’s met een efficiënte manier van selecteren, onboarden en opleiden.

“We kijken voorbij genoten opleiding. Affiniteit, passie, leervermogen en doorzettingsvermogen vormen daarbij de basis.”

Daphne Jaspars

We zijn bij De Buitenboordmotor aangehaakt door slimme inzet van persoonlijke netwerken. We geven gezamenlijk invulling aan innovatie door open en transparant te communiceren over verwachtingen die De Buitenboordmotor van ons mag hebben en wij van hen, en van de kandidaten in het bijzonder.

We zijn steeds concreter aan het maken waaraan kandidaten minimaal moeten voldoen om bij ons een goede start te kunnen maken. We kijken daarbij voorbij genoten opleiden. Affiniteit, passie, leervermogen en doorzettingsvermogen vormen daarbij de basis. Wij kijken daarbij ook naar ons eigen proces: wat moeten we nog toevoegen aan ons leerprogramma/onboarding om de deelnemers vanuit De Buitenboordmotor zo snel mogelijk succesvol aan het werk te krijgen in hun nieuwe IT-functie.”