Artikel

Het is NU nodig!

Vermenselijking van de arbeidsmarkt

Voor Nederland.

Het realiseren van maatschappelijke veranderingen – zoals de energietransitie, het bouwen van huizen, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, en het hervormen van de zorgsector – begint bij VERMENSELIJKING van de arbeidsmarkt. Het is NU nodig. Voor mensen. Voor werknemers. Voor werkgevers. Voor Nederland!