Artikel

Financieel Dagblad – passende skills

Een nieuwe baan door passende skills, niet door cv en diploma

Simone Heidema en Nienke Meijer zijn verbonden aan De Buitenboordmotor, Mariëlle Lichtenberg is lid groepsdirectie Rabobank, Joost Farwerck is ceo KPN

De economische recessie als gevolg van de pandemie maakt dat veel bedrijven de noodzaak voelen zich aan te passen. In totaal dreigt een kwart van de beroepsbevolking van Nederland aan de zijlijn te belanden. Dit staat niet alleen op het conto van het coronavirus. Twee jaar geleden werd al voorzien dat door digitalisering en automatisering 1,3 miljoen banen ‘overbodig’ zouden worden.

Veel mensen komen op straat zonder perspectief. De afgelopen jaren is nauwelijks in wendbaarheid en scholing geïnvesteerd. Werklozen hebben beperkte kansen op een arbeidsmarkt die geen behoefte heeft aan verouderde kennis en kunde. Dat is onverteerbaar en de impact op mensen en hun directe omgeving is groot.

Tegelijkertijd wordt in ‘vitale sectoren’ gevochten om talent. In de zorg, het onderwijs, de IT en bedrijven die zich bezighouden met ‘vergroening van de economie’ ontstaan de komende jaren 1,4 miljoen vacatures.

Het antwoord lijkt simpel: mensen klaarstomen voor een nieuw vak. Toch wordt dat zelden een succes. Zonder de juiste diploma’s kom je in een andere branche niet aan de slag. En zij-instroomtrajecten zijn vaak nodeloos ingewikkeld en tijdrovend.

Competenties

Om mensen van baan naar baan te begeleiden, is een moderne kijk op omscholing nodig: reskilling, het ‘matchen’ van mens en baan op basis van onderliggende kwaliteiten van mensen. Reskilling-experts scannen de reeds aanwezige didactische, verzorgende of technologische competenties, met behulp van AI-tools en digitale assessments. De slimme algoritmes die worden gebruikt zijn ‘blind’ voor menselijke aannames die soms ten onrechte een match in de weg staan.

Ook moeten we de blik op cv’s verruimen. Vaak kijkt men alleen naar opleidingen die mensen lang geleden hebben gedaan. Hun vaardigheden en ervaring, privé en op het werk, tellen niet mee. Mensen kunnen meer dan op hun cv staat. Daarom zou een ‘skills paspoort’ van bewezen competenties de entree moeten zijn naar een nieuwe baan.

‘Straks ontstaat een stuwmeer aan werklozen, terwijl een war for talent woedt in sectoren waar wel vacatures zijn.

Dit alles kan, als we over het kortetermijnbelang en de muren van onze organisaties heen kijken. Doen we dat niet, dan ontstaat een stuwmeer aan werklozen die straks geen kant op kunnen, terwijl een war for talent woedt in sectoren waar wel vacatures zijn. Een strijd die nauwelijks winnaars oplevert.

Snelheid is geboden. Daarom werkt nu een groep van bedrijven, onderwijs en overheid samen om werknemers perspectief te bieden door reskilling. Want, zoals een oude wetmatigheid in de sociale zekerheid leert: elk jaar dat iemand boventallig is, halveert de kans om ooit nog een baan te vinden.

Simone Heidema en Nienke Meijer zijn verbonden aan De Buitenboordmotor. Mariëlle Lichtenberg is lid groepsdirectie Rabobank. Joost Farwerck is ceo KPN.

Bron: Financieel Dagblad