Artikel

Bezoek van Hare Majesteit de Koningin

Máxima De Buitenboordmotor arbeidsmarkt

De Buitenboordmotor kijkt naar mensen, niet naar cv’s Hare Majesteit Koningin Máxima en voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, bezoeken werknemers die op basis van talent en motivatie succesvol overstappen naar tekortsector.

In deze tijd van crisis wordt er veel gesproken over hervorming van de arbeidsmarkt, die niet in balans is: veel mensen dreigen werkloos te worden, terwijl vitale sectoren staan te springen om extra handen. Maar zonder de juiste diploma’s en ervaring is het haast onmogelijk om in zo’n sector aan de slag te gaan. De discussie draait om cv’s en diploma’s, maar gaat voorbij aan mensen met al hun talenten, competenties en motivatie. Een gemiste kans vindt de Buitenboordmotor, een belangenoverstijgend initiatief, opgericht door Nienke Meijer en Simone Heidema. In de Buitenboordmotor zijn meer dan 200 ondernemers, bedrijven, bestuurders en wetenschappers vertegenwoordigd, die hun krachten gebundeld hebben. Wij zijn ongeduldige systeemveranderaars die willen bouwen aan een systeem, waar het gaat om mensen. Met hobbels die het overstappen naar een tekortsector bemoeilijken maken we korte metten. Een serieus maatschappelijk probleem vraagt immers om radicale actie en echte samenwerking.

Nederland, Amsterdam, 10-02-2021. Lloyd Hotel. Foto; Peter Boer. Overstapper Arjan deelt zijn verhaal met de Koningin.

De Buitenboordmotor gaat uit van de kracht van mensen. Door te denken in mogelijkheden, kunnen mensen die dreigen buitenspel te raken makkelijker aan de slag binnen branches waar ze keihard nodig zijn: de zorg, het onderwijs, IT en techniek. Mensen met al hun talent en (verborgen) competenties zijn ons uitgangspunt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar naar wat iemand al wel kan én wat er nog nodig is om nog beter te worden. Dat doen we in onze proeftuinen, waar kandidaten kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze al kunnen. Hun competenties bouwen ze vervolgens uit in versnelde opleidings- en leer/werktrajecten. Onze kracht zit in het collectief: bedrijven waar mensen hun baan dreigen te verliezen, bedrijven uit tekortsectoren en opleidingsinstituten bouwen samen aan een loopbrug die mensen veilig en met financiële zekerheid van een boventallige naar een betekenisvolle baan brengt.

Op woensdag 10 februari 2021 gingen Hare Majesteit Koningin Máxima, Mariëtte Hamer (SER) en Meiny Prins (Priva), alle drie verbonden aan het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, in gesprek met proeftuin-deelnemers, zoals voormalig pensioenspecialist Jenny Cox, die lange tijd bij APG werkte. Jenny kreeg altijd al energie van het begeleiden van jonge mensen, dus toen haar afdeling boventallig werd verklaard, nam zij ook de sprong. Het onderwijs leek haar wel wat. In de proeftuin bleek uit een assessment dat Jenny een perfecte match is voor het onderwijs. Jenny start nu als onderwijsassistent bij Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs om zoveel mogelijk ervaring op te doen, terwijl ze een verkorte opleiding volgt om straks fulltime aan de slag te kunnen. Haar droom is om MBO docent te worden “Iedereen zegt: Ik zie je zo voor de klas staan!” En voormalig ING-vermogensadviseur Arjan Veldkamp. Arjan had geen ICT-diploma, maar bij digitale assessments van De Buitenboordmotor bleek dat hij wel over het juiste denkniveau en de kwaliteiten beschikt en zeer gemotiveerd is om als data-analist aan de slag te gaan. Binnenkort rondt hij zijn eerste basisopleiding af en gaat dan werken bij MKB-IT-bedrijf Inergy. Arjan is er erg enthousiast over: “Inergy was bereid echt te kijken naar wie ik ben en wat ik kan, en ING heeft me de kans gegeven me te ontwikkelen. Mijn scholingstraject doe ik digitaal in de avonduren en daarom kan ik in april 2021 al met deze basisvaardigheden aan de slag. Ik heb er veel zin in!”

Nederland, Amsterdam, 10-02-2021. Lloyd Hotel. Foto; Peter Boer