Artikel

3 stappen voor flexibel onderwijs

3 stappen die je als werkgever kunt zetten om sneller flexibel onderwijs te realiseren 

Eerder schreven we  een artikel/blog over het feit dat flexibel onderwijs niet alleen de verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen in Nederland. In dit blog artikel ga ik verder in op wat je als werkgever kunt doen om flexibel onderwijs te realiseren voor medewerkers die in jouw sector willen komen werken. 

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de Loopbruggen, maar zonder de sociale partners, onderwijsinstellingen en overheid wordt het erg lastig om de Loopbrug van Baan naar Baan te realiseren.  

Uiteindelijk hebben we allemaal iets te doen, om het arbeidsmarktsysteem duurzaam te veranderen tot een flexibel systeem dat meebeweegt met de behoefte van de arbeidsmarkt.

Flexibel onderwijs is slechts één van de doorbraken die nodig zijn om de Loopbruggen van Baan naar Baan te realiseren, maar wel een belangrijke. Wanneer men een overstap maakt in of naar een nieuwe sector vraagt dit vaak om het leren van nieuwe skills, kennis en attitude. Beroepsonderwijs speelt in op deze behoefte door deeltijdopleidingen aan te bieden, specifiek voor overstappers. Toch is het nog niet altijd flexibel genoeg om goed aan te sluiten bij wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Om die aansluiting nog beter te maken, en grote sprongen te maken in de flexibilisering van deeltijdonderwijs is een duurzame samenwerking nodig. Wat kun jij als werkgever vandaag al doen? De volgende drie stappen helpen je verder in de realisatie van flexibel deeltijdonderwijs. Het zijn inzichten die we hebben opgedaan in samenwerking met onze veranderaars.

1. Werk samen met het onderwijs. Haal onderwijskennis in huis.

Een duurzame samenwerking tussen onderwijs en werkgever, dat vraagt van beide partijen onder andere transparantie, gezamenlijke missie en visie, maar ook kennis van leren. Om de aansluiting als werkgever bij onderwijs te vinden is het verstandig om te investeren in de kennis over leren en ontwikkelen in samenwerking met onderwijs. Zo kun je weloverwogen keuzes maken over bijvoorbeeld de samenwerkingspartners met wie jij flexibel, en vooral aansluitend bij jouw praktijk, onderwijs wil realiseren.  

Investeren in de kennis over leren en ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs doe je bijvoorbeeld door kennis in huis te halen of deze taak kennis te beleggen in een bestaande afdeling. Door de kennis in huis te halen leer je de taal spreken, verstevigd de samenwerking en verbetert de aansluiting van het onderwijs in de praktijk.   

2. Coördineer begeleiding en stem deze begeleiding af op de leerroutes

Wanneer je samenwerkt met een onderwijsinstelling en extern of interne scholing biedt aan medewerkers die in- of doorstromen, vraagt dit begeleiding. Leren komt op gang wanneer praktijkervaringen gekoppeld worden aan theorie en andersom. Onderwijsinstellingen hebben vaak een docent die de student begeleidt bij het leren, maar in deeltijdonderwijs zijn de lerende het grootste gedeelte van de tijd op de werkvloer. Dat betekent dat je als werkgever de verantwoordelijkheid hebt om dat werken en dat leren op de werkvloer te begeleiden.  

Wanneer de praktijkbegeleider goed weet wat er vanuit het leertraject verwacht wordt, wat de overstapper te leren heeft en waar de overstapper naartoe leert, heeft dit een positief effect op het leerproces.  

Om begeleiding goed te organiseren als werkgever is tijd, aandacht en ook het leren begeleiden van belang. De praktijkbegeleider die de overstapper begeleidt doet dit waarschijnlijk niet het grootste gedeelte van de dag, waardoor die nog iets nodig heeft aan training, begeleiding en het faciliteren van tijd.

3. Breng expertise uit de beroepspraktijk naar het onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn de expert als het gaat over overbrengen van kennis en het faciliteren van leerprocessen. Echter de meest actuele inhoudelijke vakkennis ligt vaak in de praktijk, bij de werkgever in combinatie met de universiteiten of onderzoeksinstituten waar kennis verder theoretisch onderzocht wordt. Het is dus helemaal niet gek om als werkgever in de samenwerking met een onderwijsinstelling kennis in te brengen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van medewerkers uit de praktijk die aanvullend aan de lessen met docenten in gesprek gaan met de overstappers over bepaalde expertises, hybride docenten die naast docentschap ook nog met één been in de praktijk staan, gastlessen, werkveldbezoek maar ook participatie aan practoraten* en lectoraten.  

Al deze stappen kunnen helpen bij bijvoorbeeld, het sneller maar vooral effectiever (sneller productief), opleiden van nieuwe medewerkers. 

Mocht je meer tips willen weten, of het al geweldig doen en je kennis willen delen met de rest van Nederland? Neem dan contact op met: [email protected]  

*Quote van https://www.practoraten.nl/  
Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.