Boeken

The web of meaning

Jeremy Lent

Jeremy Lent

The web of meaning

De moderne samenleving maakt blind voor verbindingen tussen mens en natuur aldus schrijver Jeremy Lent. Hij onderzoekt de existentiële crisis die de westerse mens in zijn greep heeft gekregen en schetst een nieuw kader van betekenisgeving dat ons in een andere richting kan sturen. Hij integreert daarbij de laatste bevindingen uit de biologie, ecologie, kwantumfysica, neurowetenschappen met oude inzichten uit het taoïsme, boeddhisme, neo-confucianisme en het wereldbeeld van inheemse culturen.