Rapporten

Individuele leerrekeningen

Het succes van de duurzame transitie hangt af van de juiste skills

In het voorstel voor een aanbeveling aan De Europese Commissie over individuele leerrekeningen wordt gesteld dat het succes van de digitale en de duurzame transitie afhangt van werknemers met de juiste skills. Met de European Skills Agenda riep de Europese Commissie op tot een skills revolutie en een paradigmaverschuiving op het gebied van skills. Een van de 12 acties uit deze skills agenda zijn de individuele leerrekeningen. Gebrek aan tijd, de kosten van om- of bijscholing, evenals gebrek aan bewustzijn van de noodzaak van of de mogelijkheden om bij te scholen, zijn de belangrijkste obstakels voor bij- en omscholing, zo stelt de Europese Commissie.

Skills zijn fundamenteel voor de aanpak van de huidige uitdagingen wordt er omschreven. Daarbij wordt ook gesteld dat landen snel dienen te acteren en gebruik moeten maken van de volledige potentie van werknemers om duurzame groei te kunnen realiseren. De ambitie is om vóór 2030, 60% van de volwassenen in de EU mee te krijgen in bij- of omscholing. Dat is nogal een opgave.

Bron: Skills agenda EU

Directe prikkels voor mensen om een ​​opleiding te volgen, zoals individuele leerrekeningen, kunnen een leven lang leren mogelijk maken. Deze leerrekeningen verstrekken financiering om werknemers in staat te stellen zich aan te passen aan veranderende vaardigheids-behoeften in een baan, of om van beroep of sector te veranderen. Individuele leer-rekeningen zouden ervoor kunnen zorgen dat opleidingsrechten overdraagbaar zijn van baan naar baan (of van baan naar werkloosheid naar baan) en de invoering ervan zou kunnen worden gecombineerd met aanzienlijke verbeteringen in begeleidings- en valideringssystemen en de kwaliteit en transparantie van het opleidingsaanbod.

Individuele leerrekeningen kunnen er ook voor zorgen dat er in tijden van economische neergang voldoende geld voor opleiding beschikbaar is. Ze stellen individuen in staat om opleidingsrechten over langere perioden te accumuleren, zodat ze deze kunnen gebruiken in perioden van lage economische activiteit, b.v. tijdens korte werkperiodes wanneer ze meer tijd hebben voor opleiding. Dit voorkomt afwaardering van vaardigheden door onvrijwillige inactiviteit en helpt individuen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben voor een succesvolle overgang van baan naar baan.

Bij- of omgeschoolde werknemers met de juiste skills zorgen positief voor verschillende factoren als: productiviteit, duurzaamheid en innovatie voor organisaties van elke grootte maar vooral bij bij het MKB. Het MKB heeft namelijk een nadeel ten opzichte van grote organisaties als het gaat om het faciliteren van het (door)ontwikkelen van skills voor hun medewerkers. Bij grote organisaties neemt 55% deel in ontwikkeling en bij het mkb is dit maar 42%. Bij micro-organisaties tot 10 personen is dit percentage 36%.