Paper

Hoe zou Superscholing eruit moeten zien?

Omscholing kan aangeboden worden door publieke of private onderwijsinstellingen en ook via interne opleidingen van werkgevers zelf. Bij een overstap wordt omscholing georganiseerd in leerwerktrajecten, zodat de transitietijd naar een nieuwe baan en inkomen zo kort mogelijk is. De omscholing sluit naadloos aan op het competentieniveau en de studiebehoeften van de overstapper en op de kennis en competenties die nodig zijn voor het (tekort-) beroep. In het proces van omscholing zijn grofweg twee onderdelen te onderscheiden: het toelatingsproces tot de opleiding en de wijze waarop de opleiding is ingericht (met de daarbij behorende financiering).  

Daarbij zijn vanuit het perspectief van de overstapper de volgende vragen aan de orde. 

 Entree

Ben ik geschikt voor de opleiding? Hoe toon ik mijn geschiktheid aan voor de opleiding en hoeveel tijd neemt dit in beslag? Binnen hoeveel tijd na aanmelding krijg ik uitsluitsel of ik geschikt ben voor de opleiding? Als er aanvullende geschiktheidstoetsing van toepassing is, hoe kan ik me daar dan zo goed mogelijk op voorbereiden?

  • De toelating tot de opleiding zal zich in de basis moeten richten op een Persoonlijk Profiel Paspoort.
  • Binnen een maand na aanmelding bij de onderwijsinstelling uitsluitsel over de toelating tot de opleiding en een goede indicatie van de individuele leerroute en de duur van de opleiding

De opleiding

Kan ik meteen starten? Hoelang duurt de opleiding? Is een maatwerktraject mogelijk? Kan ik mijn eigen studietempo bepalen? Is het een leerwerktraject? Wat is mijn reistijd naar de opleidingslocatie en kan ik (ook) online studeren? Hoe is de begeleiding vanuit de opleiding? Wat kost de opleiding? Wie betaalt mijn opleiding? Wordt mijn leertijd vergoed?

  • Er zijn ten minste maandelijkse startdata van de opleiding
  • Het onderwijsaanbod is modulair en individueel programmeerbaar ingericht
  • De overstapper wordt vanuit de onderwijsinstelling zowel vakinhoudelijk begeleid als ook t.a.v. de voortgang in het individuele studieproces.
  • Omscholing via leerwerktrajecten
  • De start van de opleiding is gericht op onboarding en snelle inzetbaarheid / productiviteit
  • Plaats onafhankelijk studeren
  • Alles wat de overstapper tijdens de opleiding aan kennis en kunde heeft verworven, kan op elk moment tijdens de opleiding gecertificeerd worden (microcredentials).
  • Maatwerk omscholing toegankelijk maken voor de massa.