Boeken

De logica van geluk

Mo Gawdat

Mo Gawdat

De logica van geluk

We zijn allemaal op zoek naar geluk en voldoening. Mo Gadwat, mede-oprichter van Google, benadert het als een wetenschappelijk vraagstuk. Hij beschrijft een geluksmodel dat drie factoren onderscheidt: de persoonlijke percepties en gedachten, de blinde vlekken zoals aannames en voorspellingen en tenslotte ultieme waarheden over onder meer het hier en nu, over liefde en over de dood.

Mo was gezond, extreem rijk en succesvol, maar voelde zich diep ongelukkig. Hij besloot het fenomeen van gelukservaring te benaderen als een ingenieur: onderzoek de bewijsbare feiten en pas een analytische logica toe. Hij wilde een geluksformule te vinden die keer op keer zou kunnen worden toegepast op ieders leven.

Wat hij doet in zijn boek is je perspectieven verplaatsen. Als je de verkeerde kant op kijkt zie je de uitkomst niet. Formule: Geluk = jouw perceptie van de gebeurtenis – (minus) jouw verwachtingen van het leven. Hij heeft het lef om geloof en wetenschap op een wiskundige manier te benaderen, of er een goddelijk ontwerp is en of dit goddelijk ontwerp interventies doet. En het boek staat vol oneliners die je aan het denken zetten, bijvoorbeeld:

  • Het is de gedachte, niet de gebeurtenis die je ongelukkig maakt
  • Onze hersenen zijn gewend om in worst-case scenario te denken
  • Alles is zowel goed als slecht, of misschien is alles geen van beide
  • Gelukkige emoties zijn meestal verankerd in het heden
  • Er is geen inspanning nodig om systemen in evenwicht te houden. Als alles wat je doet moeiteloos gaat, heb je je pad gevonden
  • Hou van jezelf omdat je je best doet