Boeken

Van groot belang

De Buitenboordmotor

Boek De Buitenboordmotor
Boek De Buitenboordmotor
Boek De Buitenboordmotor

De Buitenboordmotor

Van groot belang

Het anders inrichten van de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste
maatschappelijke vraagstukken van het moment. Wij zien dat een radicale hervorming van de infrastructuur op de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Dit boek is bedoeld als inspiratie voor anderen om de schouders eronder te zetten en de noodzakelijke beweging tot stand te brengen. Zo komen we tot een gezonde, robuuste en eerlijke maatschappij. Een maatschappij waarbinnen iedereen van betekenis is.