Rapporten

De reskillingopgave in Nederland is enorm

Nederland moet een systeem vinden om succesvol reskilling te faciliteren, zo kopt het denkwerk rapport ‘arbeid in transitie’ als antwoord op de reskillingopgave. Nederland had historisch gezien geen sterke noodzaak tot reskilling en heeft op dit gebied daarom weinig ervaring. Tegelijkertijd is de reskillingopgave minstens 40.000 mensen per jaar en tot 2030 in totaal 500.000 mensen. Deze opgave is dus enorm. 

Zo heeft technologie een belangrijke impact en deze impact reikt verder dan alleen het verdwijnen van banen. Ook in banen die blijven bestaan moeten mensen vaak nieuwe vaardigheden leren om met technologie om te kunnen gaan. Daarover lopen de schattingen voor de komende 10-15 jaar sterk uiteen. De OECD schat dat bijna de helft van alle werknemers zich aanzienlijk zal moeten aanpassen doordat hun huidige baan verdwijnt of omdat hun beroep sterk verandert. 

Tegelijkertijd is de reskillingopgave minstens 40.000 mensen per jaar en tot 2030 in totaal 500.000 mensen

Huidige uitstroom van afgestudeerden draagt weinig bij aan het oplossen van tekorten. Jongeren kiezen nu vooral een studie die aansluit bij hun interesses. De toekomstige kansen op de arbeidsmarkt spelen hierin een kleinere rol. In reactie op snelgroeiende studentenaantallen pleiten universiteiten voor een studentenstop vanwege capaciteitsbeperkingen, maar vanuit economisch perspectief zouden we juist moeten investeren in het opheffen van die beperkingen voor opleidingsrichtingen waar de vraag naar arbeid groot is. 

Bij huidige werkgevers geeft slechts 20% aan dat zij overgaan tot het intern opleiden van geschikte kandidaten (learning on the job). Dit betekent dus dat 80% van de werkgevers kandidaten niet in staat stelt om zich intern om te scholen. Een gemiste kans voor deze 80% werkgevers, want zij missen een enorm potentieel om vacatures te vullen die hard nodig zijn. Dit moet en kan anders. 

In veel krapteberoepen past slechts een beperkt aantal vooropleidingen bij het beroep. Om ‘learning on the job’ breder mogelijk te maken, moeten strenge kwalificatiesystemen, bijvoorbeeld in onderwijs en zorg, worden aangepast. Het is hoog tijd dat werkgevers niet alleen kijken naar vooropleidingen, maar juist naar wat iemand kan en wil.