De oriëntatiegids voor sectoren en opleidingen

Sector Installatietechniek

Binnen de sector installatietechniek kent Nederland regionaal in alle provincies krapte. De sector kampt al jaren met een verhoogde vraag en dit excelleert door de trend van de energietransitie. Er is een verhoogde vraag voor het installeren van bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische auto’s en of warmtepompen in huis voor de transitie van gas naar elektriciteit. Daarnaast kampt de sector ook in sterke mate met vergrijzing. Naar verwachting blijft de komende jaren de behoefte aan technici toenemen voor zowel de functie servicemonteur als werkvoorbereider.

Sector ICT

Net als binnen installatietechniek kent de ICT sector een krapte verspreid over heel Nederland. Het zal dus niet lastig zijn om binnen afzienbare afstand van de woonplaats werkgelegenheid te vinden. Dit heeft er ook met name mee te maken dat de ICT vacatures, vergeleken met andere sectoren, voor 60% verspreid vindt bij bedrijven die niet per direct gerekend worden tot de sector ICT. Dit komt met name doordat bedrijven in alle sectoren ICT werknemers zoeken.


Sector Onderwijs

In de sector onderwijs is werkgelegenheid ontwikkeling deels afhankelijk van de provincie. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het functieprofiel voor PO, VO en MBO. De krapte binnen de markt heeft vooral te maken met vergrijzing aan de ene kant en een lage instroom vanuit de PABO aan de andere kant. De kansen voor werkzoekende in het onderwijs zijn over het algemeen erg goed. Dit heeft voor kandidaten van De Buitenboordmotor ook te maken met het feit dat zij als zij-instromer een onschatbare waarde van praktijkervaring meebrengen. Binnen het onderwijs wordt dit gezien als een groot pluspunt. Via de website aanpak lerarentekort kan je per regio de actuele status vinden per regio per functieprofiel PO, VO en MBO.

Voor PO zijn er in noord Nederland, de oostelijke delen van Gelderland en heel Limburg relatief veel werkzoekende. De onvervulde vraag in vacatures is in deze delen van het land dus lager dan in bijvoorbeeld de randstad. Het zal in deze delen statistisch gezien makkelijker zijn voor scholen om

vacatures voor leerkracht te vervullen. Hou er dus rekening mee dat wanneer je bijvoorbeeld in een gemeente woont die in mindere mate vacature druk ervaart, je dus mogelijk voorbij de regio moet zoeken naar werkgelegenheid. De verwachting voor de komende jaren is dat de vraag naar PO leerkrachten zal stijgen en de werkgelegenheid meer verdeeld over het land zal verspreiden. Hier vindt je meer over de beleidskoers per regio, zoals het ministerie samen met het primaire onderwijs heeft afgesproken.

In het voortgezet onderwijs en het MBO zijn door het ministerie in samenwerking met de scholen regionale aanpakken ontwikkeld. Op deze interactieve kaart zie je per regio welk beleid er wordt gevoerd. Hier is een overzicht van de verschillende regio’s. In de regio Haarlemmermeer focust het beleid zich op nieuwe instroom van onder andere zij-instromers, waar Noord- en Midden- Limburg vooral focust op behoudt van personeel. Dit is een voorbeeld van hoe deze stukken inzicht geven in de mate van vacature druk binnen de verschillende regio’s. Naast het beleid per regio is de werkgelegenheid ook afhankelijk van de onvervulde vraag in verschillende vakgebieden. In de tabel hiernaast is te zien in welke vakken de werkgelegenheid prognose het hoogst is.


Sector Zorg

In vrijwel het hele land hebben werkgevers in de sector zorg moeite om voor de vacatures verzorgende IG en verpleegkundige invulling te vinden. De corona crisis heeft noodzaak om deze krapte te vullen geïntensiveerd. Zoals is te zien op onderstaande afbeelding kampt elke provincie met krapte.

Let op dat er voor sommige verzorgende IG specialismes zoals kraamzorg enkel regionaal sprake is van krapte. Het kan dus zijn dat dit per specialisme afwijkt van het landelijke geheel. Echter over het algemeen heeft de gezondheidszorg een enorme behoefte aan nieuw personeel. Er liggen volgens het UWV veel kansen voor Zij-instromers in alle regio’s.