Sector zorg

Dat de zorg een vitale sector is, hoeven we in Nederland niemand meer te vertellen. Er zijn verschillende soorten banen in de zorg, zoals de verpleging, gehandicaptenzorg, kraamzorg en Thuiszorg (VVT). Je kan werken in een ziekenhuis, in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en in veel meer specialistische instellingen.

De zorg kent diverse richtingen, waardoor je met uiteenlopende doelgroepen te maken kan krijgen. Met de opleiding tot verpleegkundige kun je verschillende kanten op. Bijvoorbeeld een baan in een ziekenhuis op een afdeling waar mensen revalideren of op een afdeling voor mensen met dementie. Zorg-banen zijn heel afwisselend. Er wordt regelmatig gewerkt met diensten, waardoor zorgverleners relatief makkelijk en vaak parttime werken.

De toenemende vraag naar werknemers wordt met name veroorzaakt door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een toename in de kwaliteit van zorg.  Binnen het vakgebied Zorg vind je in deze oriëntatiegids de opleidingen tot Verzorgende IG (MBO 3), Verpleegkundige (MBO 4) en de opleiding tot Verpleegkundige (HBO). Deze opleidingen bieden perspectief op een toekomstige baan in omgevingen zoals het ziekenhuis, in de psychiatrie, of in de wijkverpleegkunde. Verpleegkundigen bieden zorg en werken nauw samen met de patiënt, mantelzorgers en andere hulpverleners.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is er voor mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Je kunt hierbij denken overspannenheid, trauma’s, angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen of verslaving. Wanneer je in de GGZ werkt, help je mensen de draad van hun leven weer op te pakken. Je helpt hen op weg naar een betere toekomst.

Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg richt je je op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking (of een combinatie). Elke beperking vraagt om een andere manier van ondersteuning en zorg. Jij helpt mensen om zoveel mogelijk een leven te leiden dat past bij wat ze willen. En bij wat ze nog zelf kunnen. Vanuit jouw rol ondersteun je zoveel mogelijk.

Verpleeg verzorgingshuizen VVT

In de verpleeg-en verzorgingshuiszorg (ook wel VVT of ouderenzorg genoemd) kom je in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden.  Omdat oudere mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen wordt er gewerkt aan onderlinge contacten en recreatieve activiteiten. De veelzijdigheid aan werklocaties biedt mogelijkheden voor een flexibele invulling van je werk. In verpleeghuizen help je mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Vaak hebben zij ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Bewoners bepalen zelf in overleg wat voor zorg ze nodig hebben. Wat iemand zelf nog kan, doet hij of zij dan ook zelf.

Ziekenhuizen

In het ziekenhuis krijg je vooral te maken met patiënten die tijdelijk en vaak specialistische zorg nodig hebben. Ze worden meestal doorwezen door een andere zorgverlener, onder wie de huisarts of ze worden met spoed binnengebracht. Werken in het ziekenhuis is dynamisch en de contacten met de patiënten zijn vaak van korte duur. Binnen een ziekenhuis wordt er dag en nacht zorg verleend. Je moet dus rekening houden met werktijden in de weekenden en avonduren.

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg die wordt verleend voor, tijdens en na de bevalling aan een kersverse moeder en haar gezin. Je assisteert de verloskundige tijdens een thuisbevalling en leert daarna de moeder en haar partner de baby te verzorgen. Je geeft onder meer advies en voorlichting over borstvoeding en goede hygiëne. Kraamzorg wordt ongeveer tot acht dagen na de bevalling gegeven. Daarna kan het gezin het – dankzij jou als kraamverzorgende – alleen af.

Neem contact op

Voor de sector zorg is Zorginspirator een objectieve en onafhankelijke partij die ondersteuning biedt aan mensen die in de zorg willen werken of zich willen laten omscholen naar de zorg. Je kan een account aanmaken, en op basis van jouw gegevens een persoonlijk advies krijgen over aanstellingsregels en opleidingstrajecten die bij jou passen. Ook kun je hen vragen om contact met jou op te nemen via het webformulier bij “Contact”.

Op Ontdekdezorg is het mogelijk om advies op maat te krijgen. Op de website staan heel veel ervaringsverhalen, en deze instantie biedt persoonlijk advies over overstappen. Voor persoonlijk advies zijn zij bereikbaar op 088-018288 van 09.00-19.00 op werkdagen. De website heeft veel ervaringsverhalen, ook van zij-instromers. De vacatures op hun vacature site zijn te filteren op regio en geven goed beeld van functies in de zorg.