Sector Onderwijs

In onderwijs spreekt men van primair onderwijs (PO) wanneer het de basisschool betreft. Wij bieden routes tot 2 functieprofielen in het PO aan, namelijk onderwijsassistent en docent PO. Lesgeven op de middelbare school kan als docent voortgezet onderwijs (VO) of als docent MBO. 55% van alle leraren in het basisonderwijs werkt 0,8 fte of minder. Onder onderwijsondersteunend personeel ligt dit percentage hoger.

Afhankelijk van de route die je kiest, moet je in het onderwijs rekening houden met een uitgebreid geschiktheidonderzoek voorafgaand aan de start van een duaal traject. Met name voor de Zij-instroom In Beroep (ZIB) opleidingen (Zij-instroom PO, VO en MBO (pedagogisch didactisch getuigschrift) moet je voorafgaand aan de opleiding rekening houden met een geschiktheidsonderzoek oplopend tot 3 maanden.

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ben je voornamelijk bezig met de volgende zaken: begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling, bewaken van kwaliteit van het onderwijs, uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar of onderwijzer, geven van ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten, zorgen voor een veilig onderwijsklimaat, uitvoeren van administratieve taken en uitvoeren van coördinerende taken.

Je werkt samen met een leraar of onderwijzer. Als onderwijsassistent observeer je specifieke leerlingen wanneer nodig, signaleer je problemen en overleg je deze met de docent. Als Onderwijsassistent kan je werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. De opleiding Onderwijsassistent leidt je dus algemeen op om naderhand op de verschillende onderwijsniveaus aan de slag te kunnen gaan.

In het Cao-akkoord van 2019-2020 staan 3 verschillende functieomschrijvingen voor de functie onderwijsassistent namelijk AB en C. Het takenpakket van een onderwijsassistent wordt vaak afgestemd met de desbetreffende school waar de assistent werkzaam is.

Omscholen naar onderwijsassistent

Voor het vak onderwijsassistent heb je een mbo 4 opleiding onderwijsassistent nodig. Om deel te nemen aan een mbo niveau 4 opleiding heb je een vooropleiding nodig in de vorm van een VMBO diploma of een mbo niveau 2 diploma.

Voor deze opleiding is het mogelijk om een beroeps begeleidende leerweg (BBL) opleiding te volgen, wat betekent dat je één dag in de week naar school gaat en minimaal 2 tot 4 dagen aan het werk bent in de functie onderwijsassistent.

Je persoonlijk profiel paspoort biedt mogelijk een versnelt traject in overleg met de opleider, dit gaat altijd in samenspraak met de werkgever en waar mogelijk met de afdeling onderwijs vanuit De Buitenboordmotor.

Docent PO

Een docent PO  geeft les op de basisschool in 1 (of meerdere) van de groepen (van groep 1 tot en met 8). De docent basisonderwijs geeft les en is gespecialiseerd in verschillende vakken. Zo geeft hij/zij de leerlingen les in rekenen, taal, muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, Nederlands en Engels.

Om docent PO te worden kan je de zij instroom opleiding (maximaal 2 jaar) volgen. De wet spreekt van een ‘zij-instromer-in-het-beroep’ als iemand die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs het zogeheten ‘zij instroomtraject’ doorloopt. Het zij instroomtraject maakt het mogelijk om Docent te worden zonder een reguliere docentenopleiding te volgen. De zij-instromer volgt een passend traject van maximaal 2 jaar, dat is afgestemd op zijn eerdere opleidingsniveau en werkervaring. Vanaf het begin van het traject staat de zij-instromer voor de klas. Je krijgt hierbij een tijdelijke aanstelling bij de werkgever als onbevoegd docent voor maximaal 2 jaar (dit is de maximale opleidingsduur bij een zij instroom traject). Bij wederzijdse tevredenheid kan deze omgezet worden in een vaste aanstelling als docent na afloop van het traject. Zoals eerder aangegeven gaat er een geschiktheidsonderzoek vooraf aan de zij instroom opleiding. Als je deze niet met succes kan afronden, is de versnelde deeltijd lerarenopleiding PO een mogelijk alternatief. Echter kan de bekostiging van de versnelde deeltijd lerarenopleiding mogelijk niet volledig gegarandeerd worden. De bekostiging van de zij instroom variant wel.

Omscholen naar docent PO

Om docent PO te worden kan je de zij instroom opleiding (maximaal 2 jaar) volgen. De wet spreekt van een ‘zij-instromer-in-het-beroep’ als iemand die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs het zogeheten ‘zij instroomtraject’ doorloopt. Het zij instroomtraject maakt het mogelijk om Docent te worden zonder een reguliere docentenopleiding te volgen. De zij-instromer volgt een passend traject van maximaal 2 jaar, dat is afgestemd op zijn eerdere opleidingsniveau en werkervaring. Vanaf het begin van het traject staat de zij-instromer voor de klas. Je krijgt hierbij een tijdelijke aanstelling bij de werkgever als onbevoegd docent voor maximaal 2 jaar (dit is de maximale opleidingsduur bij een zij instroom traject). Bij wederzijdse tevredenheid kan deze omgezet worden in een vaste aanstelling als docent na afloop van het traject. Zoals eerder aangegeven gaat er een geschiktheidsonderzoek vooraf aan de zij instroom opleiding. Als je deze niet met succes kan afronden, is de versnelde deeltijd lerarenopleiding PO een mogelijk alternatief. Echter kan de bekostiging van de versnelde deeltijd lerarenopleiding mogelijk niet volledig gegarandeerd worden. De bekostiging van de zij instroom variant wel.

 

Docent VO

Een docent VO geeft les in een bepaald vakgebied op een school voor VMBO, HAVO en/of VWO. Een docent legt klassikaal de stof uit, beantwoordt vragen en geeft huiswerk op. Binnen de werkkaders voor docenten ligt de focus op begeleiding van de leerlingen bij het opdoen van kennis, daarnaast wordt vaak ook 1:1 begeleiding gegeven waar nodig. Als docent moet je beschikken over zowel pedagogische, organisatorische als interpersoonlijke competenties. In het voortgezet onderwijs kun je qua vakken denken aan exacte en taalkundige vakken. In het voortgezet onderwijs verschillen de tekorten per vak. Scholen hebben in sommige regio’s steeds meer moeite om leraren te vinden voor zogeheten tekortvakken. Deze vakken zijn bijvoorbeeld de vreemde talen en de bètavakken.

Omscholing naar docent in het voortgezet onderwijs (VO)

Je komt in aanmerking voor de zij instroom route indien je beschikt over een afgerond HBO diploma in een relevante richting voor het vak dat je wil gaan doceren. De inhoud van de opleiding is afhankelijk van het gekozen vak waarin je docent wilt worden en de bijbehorende vrijstellingen op basis van jouw achtergrond. Wanneer je docent wilt worden in een vak dat niet aansluit bij jouw ervaring of studieachtergrond dan is het zij instroom traject niet geschikt en zal de versnelde docentenopleiding gevolgd moeten worden waarin veel meer aandacht is voor vakinhoudelijke kennis.

Je krijgt naast vakinhoudelijke lessen Groepsdynamica, Klassenmanagement, Generieke didactiek en Basis Vakdidactiek voor het gekozen vak. Op basis van eerder verworven competenties (EVC) is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen waardoor de totale studielast en duur wordt gereduceerd. Het geschiktheidsonderzoek voor zij instroom doet uitgebreid onderzoek naar de mate van beheersing van de vakinhoudelijke kennis. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek besteed je tussen de 3 maanden en de 2 jaar om de opleiding af te ronden. Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij de werkgever als onbevoegd docent voor maximaal 2 jaar (dit is de maximale opleidingsduur bij een zij instroom traject). Bij wederzijdse tevredenheid kan deze omgezet worden in een vaste aanstelling als docent. Als je het geschiktheidsonderzoek dat voorafgaat aan de opleiding niet met succes kan afronden, is de versnelde deeltijd lerarenopleiding PO een mogelijk alternatief. Echter kan de bekostiging van de versnelde deeltijd lerarenopleiding mogelijk niet volledig gegarandeerd worden. De bekostiging van de zij instroom variant wel.

Docent Mbo

Een docent MBO geeft studenten les in zijn/haar gespecialiseerde vakgebied, dat overwegend praktisch van aard is. Een docent MBO geeft theoretisch onderwijs voor de praktische vaardigheden en technieken. Een docent MBO volgt de voortgang van de leerlingen, assisteert individueel waar nodig en evalueert hun kennis en prestaties op het vakgebied door middel van opdrachten, toetsen en examens.

Omscholing richting docent in het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo)

Wanneer je volledig in het middelbaarberoepsonderwijs wilt werken dien je een pegagogisch didactisch getuigschrift te halen. Dit diploma is gericht op het opdoen van didactische vaardigheden waarmee je in alle richtingen les mag geven en besteedt geen aandacht aan de inhoud van het vak dat de kandidaat gaat onderwijzen. Dit maakt dit traject geschikt voor mensen die de vakinhoud al hebben opgedaan in vorige carrièrestappen en opleidingen. Het is aan de werkgever om te testen of dit voldoende op niveau is, de opleider blijft hierbuiten.

De werkgever maakt een inschatting of je in staat bent om vakdidactisch en pedagogisch bekwaam te worden. Op basis van eerder verworven competenties zoals ervaring op didactisch gebied wordt bepaald welke onderdelen overgeslagen kunnen worden.

Voor inzicht in mbo-vakgebieden zie deze link naar vakgebieden van ROC van Amsterdam

Een mbo-instelling bekijkt je vakinhoudelijke kennis en je geschiktheid voor het onderwijs. Er vindt geen geschiktheidsonderzoek plaats zoals in het PO en VO.

 

Werkgelegenheid in de onderwijssector

Er zijn flinke tekorten in de onderwijssector. Zowel in het Primair onderwijs als in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit maakt dat er steeds meer mogelijkheid is om een leer-, werktraject in te gaan, waarbij je naast je opleiding al gelijk aan het werk kunt. Kijk op de pagina van de rijksoverheid of er tekorten zijn in jouw regio. Mochten er tekorten zijn in het vakgebied waar jij graag in wilt werken, laat ons dit dan weten. Op die manier vergroot je de kans om een passende instelling te vinden bij jouw profiel.

Onderwijsloket

Voor de sector Onderwijs kan het Onderwijsloket op maat gemaakt advies geven over de alles rondom de opleidingstrajecten die bij jou passen. Je kan op werkdagen bellen naar 030-2270374 tussen 09:00u en 17:00u. Ook kan je mailen naar [email protected] om zo je voorkeur op te geven voor een dagdeel waarop het onderwijsloket met jou contact op mag nemen.