Sector ICT

De informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases, games en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur- en diensten gerekend.

ICT is vandaag de dag bijna overal aanwezig en de noodzaak tot gebruik wordt almaar groter. Hierdoor neemt niet alleen het belang toe, maar wordt ook het aanbod aan functies op de arbeidsmarkt steeds groter. Enerzijds zijn er binnen de ICT-mogelijkheden om je te ontwikkelen in projectmanagement en leidinggeven. Anderzijds is het ook mogelijk om je te specialiseren, bijvoorbeeld in een specifieke programmeertaal.

Duurzame werkgelegenheid komt voort uit de toenemende digitalisering. Zo behoort het Nederlandse bedrijfsleven tot één van de grootste gebruikers van de cloud. Daarnaast neemt het belang van informatiebeveiliging toe. In deze sector is onder andere een groot tekort aan software engineers, front-end developers en data-analisten.

De functieprofielen Front-End Developer en Software Engineer omvatten veel codeer werk. Als Data Analist maak je tijdens de opleiding kennis met codeertalen, maar zal je uiteindelijk niet zelf veel coderen in je werk. Het is van belang dat je de codeerders begrijpt zodat je de vertaalslag kan maken tussen de business en IT. Claudia (alumni MITW) benadrukt dat zij als data analist goed moet kunnen communiceren en samenwerken.

Deze functieprofielen zijn geselecteerd op basis van onderzoeken van het UWV over tekort-sectoren en functieprofielen. Echter zijn deze functies niet altijd startersfuncties. Zo kan het voorkomen dat je voor je omscholing start in een aanloopfunctie, maar aan het einde van je omscholing Data Analist wordt.