Gedichten

Dagelijkse moed

Ik wou

Ik wou dat ik meer moed had
ik heb daar zo weinig van…
Als je moed kon kopen, ik zou er
al mijn geld aan uitgeven.
Het zou mijn kostbaarste bezit zijn.
Gewone moed. Geen heldenmoed of overmoed. Dagelijkse moed.
Mensen zouden over mij zeggen:
“Zie je hem daar?”
“Ja.”
“Weet je wat hij is?”
“Nee.”
“Moedig. Heel moedig.”
“O ja?”
“Ja”
Geluk kreeg ik er dan voor niks bij.

Door: Toon Tellegen